Statoil reduserer eierandel i Gassled 

juni 6, 2011, 09:00 CEST

Kjøper av andelen er Solveig Gas Norway AS, et holdingselskap som er eid av Canadian Pension Plan Investment Board (45%), Allianz Capital Partners (30%), et datterselskap av Allianz SE, samt Infinity Investments SA (25%), et heleid datterselskap av Abu Dhabi Investment Authority.

Bilde

Eldar Sætre, konserndirektør for Foredling, markedsføring og fornybar energi.

- Transaksjonen bidrar til en ytterligere strømlinjeforming av Statoils portefølje. Nedsalget er en del av vårt arbeid for å øke kapitaleffektiviteten og dermed verdiene for våre aksjonærer, sier konserndirektør for Foredling, markedsføring og fornybar energi, Eldar Sætre.

Gassled er eieren av det integrerte gasstransporterings- og prosesseringssystemet på norsk kontinentalsokkel. Gassled transporterer gass gjennom rør fra de produserende feltene på norsk sokkel til konsumenter på det europeiske kontinentet og i Storbritannia. Gassled ble etablert i 2003 ved at de fleste rørledningskonsortiene ble slått sammen til ett Joint Venture.

Gassled sikrer transporttjenester med full ikke-diskriminerende tredjepartsadgang til produsenter på norsk kontinentalsokkel. Nedsalget i Gassled muliggjør investeringer i andre prosjekter med høyere avkastning for Statoil. Dette er en del av Statoils arbeid med å øke selskapets kapitaleffektivitet og å skape økte verdier for aksjonærene.
Utvinning og forsyning av norsk gass vil fortsatt være svært sentralt for Statoil, og selskapet vil også i fremtiden være den største skiperen av gass i Gassled.

- Pålitelig, sikker og kostnadseffektiv operasjon av systemet er helt sentralt for å sikre fortsatt interesse for norsk gass blant europeiske forbrukere. For å sikre dette er vi fullt ut innstilt på å fortsette som teknisk tjenesteleverandør for mesteparten av transport- og prosesseringssystemet og med det ha ansvar for den daglige drift og vedlikeholdsoppgavene, sier Sætre.

Transaksjonen vil ha økonomisk effekt fra 01.01.2011.

Transaksjonen avhenger av godkjennelse fra Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartementet (FD).

For mer informasjon

Investor relations

Hilde Merete Nafstad, senior vice president, Investor Relations
Tlf: +47 957 83 911

Morten Sven Johannessen, vice president, Investor Relations USA,
Tlf: +1 203 570 2524

Media

Bård Glad Pedersen, pressetalsperson, Media Relations
Tlf: +47 91 80 17 91

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12