Klart for Valemon-utbygging

juni 10, 2011, 09:13 CEST
Bilde

Gassen fra Valemon skal transporteres via Heimdal til gassmarkedene i Europa. Kondensatet går via Kvitebjørn til Mongstad-raffineriet i Hordaland.

Valemon-feltet er blant Statoils største utbyggingsprosjekter på norsk sokkel framover.

Utvinnbare reserver beregnes til 206 millioner fat oljeekvivalenter, som inkluderer 26 milliarder kubikkmeter gass, 5 millioner kubikkmeter kondensat og 1 million kubikkmeter natural gas liquids (NGL).

Partnerne vil investere nærmere 20 milliarder kroner i plattform, rørledninger og produksjonsbrønner.

Valemon bygges ut med en bunnfast plattform med stålunderstell for separasjon av gass, kondensat og vann. Plattformen vil normalt være ubemannet, og skal fjernstyres fra Kvitebjørn-plattformen når boreoperasjonene er ferdige i 2016/17.

Gassen fra Valemon vil bli transportert via den eksisterende rørledningen fra Huldra til Heimdal, som er et knutepunkt for transport videre til gassmarkedene i Europa.

Bilde

Ivar Aasheim, direktør for feltutbygging på norsk sokkel

Kondensatet vil bli transportert i rørledning til Kvitebjørn for stabilisering og videre transport til Mongstad-raffineriet i Hordaland.

På toppnivå ventes Valemon å produsere om lag tre milliarder kubikkmeter gass årlig.

- Produksjonen fra Valemon bidrar til å utnytte ledig kapasitet i prosessanlegget på Kvitebjørn- og Heimdal-plattformene. Samtidig skaper plattform- og transportløsningen et godt grunnlag for utbygging av flere olje- og gassfelt i området, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutbygging på norsk sokkel.

Reservoaret i Valemon er komplisert, både fordi det er oppstykket, men også på grunn av høyt trykk og høy temperatur.

Kontrakten for bygging av Valemon-dekket ble nylig tildelt Samsung Heavy Industries, etter bred internasjonal konkurranse mellom prekvalifiserte leverandører. Kontrakten har en estimert verdi på 2,3 milliarder norske kroner.

Prosjekteringen skal utføres av Grenland Group i Sandefjord og hos Technip i Malaysia. Grenland Group skal også bygge flammetårnet. Boligkvarteret vil bli bygget hos Hertel Marine i Nederland.

Tidligere er kontrakter for byggingen av stålunderstellet tildelt Heerema Vlissingen B.V, og transport og installasjon av understellet og dekk tildelt Heerema Marine Contractors Nederland B.V.

Saipem er tildelt kontrakten for installasjon av dekksanlegget. Prosjektering av rørdesign er tildelt IKM Ocean Design.

Valemon-feltet ligger i Nordsjøen mellom feltene Kvitebjørn og Gullfaks Sør, om lag 160 kilometer vest for Bergen.

Lisenspartnere er Statoil, operatør (64,275 prosent), Total (2,5), Enterprise Oil Norge (3,225) og Petoro (30).