Olje- og kondensatfunn på Krafla Vest i Nordsjøen

juni 28, 2011, 09:32 CEST
Bilde

Brønnen er lokalisert om lag 26 kilometer sørvest for feltet Oseberg Sør. Det ble påtruffet olje og kondensat i to kolonner på til sammen 300 meter.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 13 og 38 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Bilde

Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel

– Nordsjøen har fremdeles et stort letepotensial. Gjennom funnene på Krafla og Krafla Vest har vi nå påvist tilsammen et volum på 50 – 75 millioner fat oljeekvivalenter, noe som må sies å være et meget betydelig funn i nærfeltssammenheng, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

De to Kraftla-brønnene er de første Statoil har boret i lisensen.

– Funn i begge brønner bekrefter at vi har forstått hvordan hydrokarbonsystemene i dette området fungerer, sier Haatvedt.

Hun tror på flere interessante oppfølgingsmuligheter med en oppside som kan tilsvare det som nå er påvist gjennom Krafla-brønnene.

Bilde

Tom Dreyer, letesjef for Nordsjøen Nord

– Funnene av Krafla og Krafla Vest gir et godt utgangspunkt for utvikling av et nytt fast track-prosjekt og viser at det fremdeles finnes vekstmuligheter i denne modne delen av Nordsjøen, sier Tom Dreyer, letesjef for Nordsjøen Nord.

En hurtig utvikling av begge funnene mot eksisterende infrastruktur i Oseberg-området vil bli vurdert.

Krafla og Krafla Vest ligger i samme område som Stjerne, tidligere Katla, som ble påvist i 2009. Her har selskapet allerede levert inn en plan for utbygging og drift (PUD).

Krafla og Krafla Vest ble boret med riggen Ocean Vanguard, som nå går til utvinningstillatelse 569 i den sørlige delen i norsk sektor av Nordsjøen for å bore på prospektet Theta NØ for Statoil.

Fakta

  • Rettighetshavere: Statoil (operatør) (50 prosent), Det norske oljeselskap ASA (25) og Svenska Petroleum Exploration AS (25).
  • Feltnære funn er meget attraktive. De kan raskt settes i produksjon, har derfor en høy kommersiell verdi og bidrar til å forlenge levetiden på installasjonene.
  • Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
  • Brønnen blir permanent plugget og forlatt.
  • Brønnen 30/11-8 A er den syvende undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 035.
  • Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4246 meter under havflaten. 
  • Havdypet er 108 meter.
  • Brønnene Krafla og Krafla vest er boret med utgangspunkt fra samme brønnbane.
  • Utvinningstillatelse 035 ble tildelt i 2. konsesjonsrunde den 14.11.1969. Statoil overtok lisensen fra A/S Norske Shell i 1999.

Downloads