Starter teknologikvalifisering på Mongstad

juli 1, 2011, 10:36 CEST
Bilde

Mongstad-anlegget ved Bergen. (Foto: Helge Hansen)

Prosjektet går nå ut med en åpen invitasjon til mulige leverandører av fangstteknologier og vil inngå en rammekontrakt med en eller flere leverandører.

Hensikten med teknologikvalifiseringsprogrammet er å dokumentere at den teknologien som velges kan benyttes på anlegget på Mongstad og oppfyller alle krav til helse- miljø og sikkerhet.

Bilde

Kurt Georgsen, Statoils direktør for fullskalaprosjektet på Mongstad

– Det er viktig å etablere trygghet for at det ikke skjer helse- eller miljøfarlige utslipp knyttet til driften på fangstanlegget. Det skal være trygt for alle som bor i regionen og de som skal jobbe på anlegget, sier Statoils direktør for fullskalaprosjektet på Mongstad, Kurt Georgsen.

Den kommende prosessen med teknologikvalifisering er delt inn i tre faser:

  • Mulighetsstudie som skal vise at teknologien er anvendbar på Mongstad
  • Teknologikvalifiseringsprogram som viser at prosessen vil fungere og at utslippene vil være innenfor fastsatte kriterier, hvor leverandørene skal teste sine kjemikalie- og prosessteknologier
  • Konseptfase for design av fullskala CO2-fangstanlegg tilpasset Mongstad

– Deltagelse i programmet vil gi teknologileverandørene en meget god mulighet til å dokumentere sine teknologier med tanke på konkurranse om å få bygge fullskalaanlegget på Mongstad. Investeringsbeslutning planlegges gjennomført senest i 2016 i tråd med regjeringens planer, sier Gassnovas administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan.