Resultat for andre kvartal 2011 

juli 28, 2011, 08:30 CEST

Bilde

Kvartalsresultatet var hovedsakelig påvirket av en 32 % økning i gjennomsnittsprisen for væsker målt i norske kroner, en 28 % økning i gjennomsnittsprisen for gass, en gevinst på 8,8 milliarder kroner knyttet til salg av 40 % andel i Peregrino, og en 18 % nedgang i løftede volumer sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Statoil oppnådde et rekordhøyt resultat i andre kvartal 2011. Resultatet avspeiler drift i samsvar med forventningene, den verdiskapende Peregrinotransaksjonen, og sterke olje- og gasspriser gjennom hele perioden. Produksjonen ble hovedsakelig påvirket av tidligere varslede omfattende revisjonsstanser og sesongmessig variasjon i gassalget. Vi fortsatte framgangen innen leting og prosjektutvikling i andre kvartal, og er i rute for å oppnå framtidig vekst, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Resultatet i andre kvartal 2011 var på 27,1 milliarder kroner, sammenlignet med 3,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det økte resultatet er i hovedsak en konsekvens av høyere priser både for væsker og gass, en gevinst etter skatt ved salg av eiendeler på 7,5 milliarder kroner, reduserte letekostnader og høyere netto finansinntekter. Økningen ble delvis motvirket av nedgangen i løftede volumer. Skatteprosenten for kvartalet var på 56 %.

Justert driftsresultat i andre kvartal 2011 var på 43,6 milliarder kroner, sammenlignet med 36,5 milliarder kroner i andre kvartal 2010.

Justert driftsresultat etter skatt var på 12,8 milliarder kroner i andre kvartal 2011. Justert driftsresultat etter skatt ekskluderer skattevirkningene av netto finansposter og utgjorde en effektiv skatteprosent på 71 % i andre kvartal 2011.

Samlet egenproduksjon var på 1,692 millioner foe per dag i andre kvartal 2011, sammenlignet med 1,957 millioner foe per dag i andre kvartal 2010.

Viktige hendelser siden første kvartal 2011: 
 

  • Salget av 40 % av Peregrino-feltet på brasiliansk sokkel, gjennomført med en gevinst på 8,8 milliarder kroner før skatt.
  • Vellykket leteboringsvirksomhet både på norsk sokkel og internasjonalt.
  • Godkjennelse av Plan for utbygging og drift (PUD) av Hyme-feltet (tidligere Gygrid) på norsk sokkel.
  • Godkjennelse av Plan for utbygging og drift av gass- og kondensatfeltet Valemon på norsk sokkel.
  • Kunngjøring av salget av 24,1 % i partnerselskapet Gassled til Solveig Gas Norway AS.
  • Godkjennelse av Plan for utbygging og drift av Visund Sør fast track på norsk sokkel.
  • Tildeling av kontrakt for bygging av to spesialkonstruerte borerigger.
  • Første oljelast fra Peregrino.
  • Styrket posisjon i Eagle Ford i USA gjennom oppkjøp av nye lisenser.


Kontaktpersoner:

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, + 1 203 570 2524 (mobile)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, +47 977 55 622 (mobil)

Downloads