Har valgt konsept for Mariner-prosjektet

september 8, 2011, 11:01 CEST
Bilde

Illustrasjon av Mariner-feltet

Statoil forventer at en endelig investeringsbeslutning vil bli tatt sent i 2012 og oppstart av oljeproduksjon sent i 2016.

Framdriften i tungoljeprosjektet Bressay på britisk sokkel følger også utbyggingsplanen og ligger ett år etter Mariner for å sikre erfaringsoverføring og synergieffekter.

Bilde

Peter Mellbye, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt

Mariner- og Bressay-prosjektene ble presentert på en pressekonferanse av Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt, Peter Mellbye, under SPE Offshore Europe 2011 i Aberdeen.

– Etter en periode med uvisshet er jeg stolt over å kunne si at de to viktige utbyggingsprosjektene Mariner og Bressay er tilbake på sporet. Det at vi kan gjenoppta utviklingen av disse prosjektene er viktig for Statoil og våre partnere, i tillegg til Storbritannia og Aberdeen-regionen, sier Mellbye.

Utbyggingen av disse feltene med ekstra tung olje vil kreve nyskapende teknologi. Siden Mariner-feltet ble oppdaget for 30 år siden har det vært gjenstand for en rekke utviklingsstudier av forskjellige operatører.

Statoil er det første selskapet som har klart å legge fram et utbyggingskonsept som tar for seg alle de komplekse sidene av feltet, spesielt med hensyn til reservoarstyring, utvinningsgrad og prosjektgjennomføring.

Statoil har omfattende erfaring med tungolje, blant annet den vellykkede utbyggingen av Grane-feltet i Norge og Peregrino-feltet i Brasil.

På grunn av den lave gjennomstrømningsmengden og tidlig vanninntrenging er det behov for mange brønner, kunstig løfting og en prosess som er utviklet for å håndtere store væskemengder og olje-/vannemulsjoner.

Det er planlagt å bore i alt 145 reservoarmål for produksjon eller injeksjon på Mariner-feltet. Istedenfor mange brønnslisser på plattformene vil utfordringene bli løst ved bruk av flergrensteknologi, sidesteg og gjenbruk av slisser.

Mariner- og Bressay-prosjektene vil innebære en samlet investering på rundt 6 milliarder britiske pund. Ifølge Statoils beregninger vil det bety fast arbeid for minst 700 personer, hovedsakelig lokalt ansatte, som vil bli direkte involvert i driften av feltene, og etablering av et nytt driftssenter i Aberdeen.

I tillegg kommer den indirekte sysselsettingen av mange andre personer i forsynings- og servicebransjene.

Downloads