Kontraktstildeling for Troll videreutvikling

september 19, 2011, 16:00 CEST
Bilde

Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Anette Westgård)

Statoil og partnerne i Troll-lisensen besluttet forrige uke å investere 11 milliarder norske kroner i to nye kompressorer på Troll A-plattformen.

De to nye kompressorene vil gjøre det mulig for Statoil å produsere gass raskere og akselerere produksjonen på Troll-feltet ved å muliggjøre produksjon med redusert trykk på brønnhodet. Kompressorene vil gjøre det mulig å produsere gass fra feltet helt fram til år 2063.

Bilde

Hans Jakob Hegge, områdedirektør for Nordsjøen Øst

- En tredjedel av all gasskapasiteten på sokkelen produseres fra Troll A, noe som gjør Troll til en hjørnestein for gassforsyningen til kontinentet. Investeringsbeslutningen vi nå har tatt, og som danner utgangspunkt for denne kontraktstildelingen, er et viktig bidrag for å øke utvinningsgraden og levetiden for Troll-feltet. Den bidrar således også til den totale verdiskapingen fra olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel, sier områdedirektør for Nordsjøen Øst, Hans Jakob Hegge.

Statoil har valgt Aibel som hovedleverandør for ingeniørtjenester, anskaffelser, konstruksjon på land og integrert konstruksjon til havs, samt ferdigstillelse (såkalt EPCIc-kontrakt) for oppgradering av Troll A pre-kompresjonskapasitet. Kontraktsverdien er estimert til 2,7 milliarder norske kroner.

- Vi ser i økende grad store modifikasjoner for å forlenge levetiden på feltene. Dette store modifikasjonsprosjektet har blitt møtt med stor interesse i leverandørindustrien og gir noen spennende muligheter for både hovedleverandør og underleverandører. Vi ser frem til å jobbe sammen med Aibel i videreutviklingen av Troll. Selskapet leverte det beste tilbudet av de pre-kvalifiserte leverandørene. Vi forventer høyt fokus på HMS, smart prosjektgjennomføring og vektlegging av optimalisering av tekniske løsninger, sier Anders Opedal, direktør for Prosjekter i Statoil.

Bilde

Anders Opedal, direktør for Prosjekter i Statoil

Aibel vil bygge og installere tredje og fjerde kompressorer på Troll A plattformen, basert på tidligere utført forstudier (FEED). Arbeidet starter umiddelbart. Offshore installasjon vil finne sted fra 2012 frem til ferdigstilling i begynnelsen av 2015.

De to nye kompressorer er siste del av de planlagte kapasitetsutvidelsene på Troll A som gassprodusent. Troll har en produksjonskapasitet og forventet levetid som langt overstiger andre felt på norsk sokkel. De nye kompressorene legger også til rette for inntrekning av gass fra Troll vest etter at oljeproduksjonen er ferdig.

De to kompressorene vil komme i drift i 2015, og vil gjøre Troll A i stand til fortsatt å produsere 120 millioner kubikkmeter per dag fram til 2018. De vil dermed sikre at vi kan produsere 30 milliarder kubikkmeter per år fram til 2024.

Kontrakten for det elektriske driversystemet til kompressorene vil bli tildelt i nær fremtid.

Fakta:

  • Kompressorene er nødvendig fordi trykket i reservoaret synker ettersom gassen tas ut, og de sørger for at gassen fra Troll transporteres inn til prosessanlegget på Kollsnes. Derifra sendes gassen videre til kontinentet
  • Troll A er en miljøvennlig plattform og de nye kompressorene vil bli drevet med kraftforsyning fra land
  • Troll leverer gass tilsvarende ti millioner europeiske husholdninger sitt årlige forbruk
  • Reservene på dette store feltet utgjør 48 prosent av gjenværende gassreserver på norsk sokkel
  • Eiere i Troll: Petoro (56 prosent), Statoil (30,58), Norske Shell (8,10), Total E&P Norge (3,69) og ConocoPhillips Skandinavia (1,62)