Rask Skuld-utbygging i nord

september 26, 2011, 14:34 CEST
Bilde

 

Direktør for Norne, Anita A. Stenhaug overleverte planen til statssekretær Per Rune Henriksen under en seremoni på Statoils kontor i Harstad 26. september.

Utvinnbare reserver i Skuld er beregnet til 90 millioner fat oljeekvivalenter, i hovedsak olje.  Totale investeringer er anslått til nærmere 10 milliarder kroner.

Skuld-utbyggingen gjennomføres som en hurtigutbygging (fast-track). Feltet skal knyttes opp mot produksjonsskipet Norne.

Bilde

Halfdan Knudsen, ansvarlig for hurtigutbygginger i feltutvikling i Statoil. (Foto: Marit Hommedal)

Halfdan Knudsen er ansvarlig for hurtigutbygginger (fast-track) i feltutvikling i Statoil.

Han sier godt samarbeid med partnere og myndigheter har sikret en rask prosess for beslutninger og tidlig levering av utstyr:

– Vi har hatt tett samarbeid gjennom hele verdikjeden fra leting, feltutvikling, boring og brønn og petroleumsteknologi, til drift og erfaringer fra tidligere utbygginger i Norne-området.

Ifølge framdriftsplanen kan Skuld kan være i produksjon allerede ved slutten av 2012. Det blir rundt 2,5 år fra Dompap og Fossekall (opprinnelige navn) ble funnet, til de er i produksjon. Dermed kan dette virkelig kalles en hurtigutbygging, framholder Knudsen.

Anita A. Stenhaug påpeker at Norne-feltet har vært med og dannet grunnlag for det som i dag kalles hurtigutbygginger og som fortsatt betraktes som beste praksis for utbygginger. 

Hovedfeltet ble funnet i  1992 og i 1997 startet produksjonen.  I ettertid er flere satellitter koblet til, samt feltene Urd og Alve faset inn til skipet for prosessering.

Bilde

Anita A. Stenhaug, direktør for Norne.(Foto: Anne-Mette Fjærli)

– I utgangspunktet skulle Norne produsere fram til 2016, men høy utvinningsgrad og nye funn har bidratt til at levetiden er utvidet til 2021. Innfasing av nye felt nå vil gi god utnyttelse av ledig kapasitet på produksjonsskipet Norne.  Dette vil forlenge levetiden ytterligere, og det vil igjen føre til ny aktivitet med leting og videre utvikling i Norne-området. Nå planlegger vi for Norne 2030, sier hun.

Med denne utbyggingen leverer Statoil fast-track PUD nummer fem. Skuld er den største av hurtigutbyggingene så langt. Planen er å ha alle fem i drift ved årsskiftet 2012/2013. Samlet forventes utbyggingene å produsere nærmere 90.000 fat per dag i 2014. Skuld vil bidra med godt over halvparten av dette.

Fakta

  • Beliggenhet: Haltenbanken i Norskehavet, reservoar 16 og 26 km fra Norne-skipet. Havdyp: 350 meter.
  • Utbyggingsløsning: Tre standard bunnrammer med seks produksjonsbrønner og tre brønner for vanninjeksjon. Oppkobling til produksjonsskipet Norne via et 14 tommers produksjonsrør og styringskabel.
  • PUD levert: 26. september 2011
  • Produksjonsstart: Planlagt til desember 2012
  • Oppdrag: Alle hovedkontrakter i prosjektet er tildelt.
  • Rettighetshavere i produksjonslisens 128: Statoil (operatør) (64 prosent), Petoro (24,5), Eni (11,5)

Downloads