Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

oktober 4, 2011, 15:57 CEST
Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan, har Statoil ASA primærinnsider, Mr. William Maloney, mottatt følgende antall aksjer i oktober: 

 Dato for tildeling Tildelte aksjer* Ny beholdning*
 04. oktober 120,992812 4315,328905


*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12