Leverandører valgt for teknologikvalifisering i CO2-fangstprosjektet på Mongstad

november 8, 2011, 11:31 CET
Bilde

Mongstad-anlegget nord for Bergen. (Foto: Øyvind Hagen)

CCM-prosjektet inviterte før sommeren alle selskaper som har teknologi for å fange CO2 fra eksosgass fra eksisterende gasskraftverk til å prekvalifisere seg for fullskala CO2-fangst på Mongstad.

Dette var en åpen internasjonal prosess hvor målet var å velge ut selskaper som skal gjennomføre en teknologikvalifisering for fullskala fangst av CO2. 

Følgende selskaper er valgt til å delta i teknologikvalifiseringsprogrammet: Mitsubishi Heavy Industries, LTD., ALSTOM Carbon Capture GmbH, Siemens AG, Aker Clean Carbon og Huaneng-CERI Powerspan Joint Venture.

Målet med programmet er å kvalifisere minst én teknologi og demonstrere at den kan oppskaleres og brukes på kraftvarmeverket på Mongstad, samt at den vil oppfylle alle HMS-krav.

- CO2-fangst, -transport og -lagring er helt avgjørende for å møte våre økende klimautfordringer. Norge har påtatt seg en viktig rolle, og Mongstad-prosjektet og teknologikvalifiseringsprogrammet står sentralt i denne sammenheng. Vi er derfor svært glade for at vi har fått med oss internasjonalt ledende teknologileverandører som representer ulike fangstteknologier. Vi ser frem til det videre samarbeidet med disse leverandørene, sier Bjørn-Erik Haugan, administrerende direktør for Gassnova SF.

Teknologikvalifiseringsprogrammet er inndelt i tre faser:

  • Gjennomførbarhetsstudie for å vise at teknologien kan brukes på Mongstad. Selskapene må demonstrere at teknologiene lar seg oppskalere, at de har nødvendig driftsregularitet samt hvor høy fangstgrad som er mulig å oppnå i forhold til eksempelvis energiforbruk og kostnader.
  • Demonstrere at prosessen vil fungere og at utslippene vil være innenfor angitte kriterier. Herunder skal leverandørene teste sin kjemiske teknologi og prosessteknologi slik at reelle utslippsdata kan analyseres og vurderes ut fra de grenseverdier som blir satt for utslipp på Mongstad.
  • Konseptfase for prosjektering av fullskala CO2-fangst på Mongstad.
Bilde

Kurt Georgsen, direktør i Statoils fornybar enhet og ansvarlig for CCM

- CCM er et svært stort industri- og teknologiutviklingsprosjekt, og et anlegg i tilsvarende størrelse er aldri bygd før. For Statoil er det svært viktig at anlegget fungerer etter hensikten og ikke representerer noen fare for mennesker eller miljø. For CO2 fangstteknologi generelt er det i tillegg viktig at prosjektet viser at CCS lar seg gjennomføre også andre steder, sier Kurt Georgsen, direktør i Statoils fornybar enhet og ansvarlig for CCM.

- Derfor er det av stor betydning at prosjektgjennomføringen følger et ansvarlig løp som ivaretar usikkerhet på en best mulig måte og sikrer de beste tekniske løsningene til en lavest mulig kostnad. Derfor er vi i dag svært glade for å kunne presentere flere ledende teknologileverandører, samt et grundig og godt teknologikvalifiseringsprogram, sier Georgsen.

Med gode resultater i teknologikvalifiseringsprogrammet vil konseptvalg og valg av teknologi i henhold til plan finne sted første halvdel av 2014. Ved å delta i teknologikvalifiseringsprogrammet får teknologileverandørene anledning til å demonstrere teknologien sin på fullskalaanlegget på Mongstad.

Flere leverandører kan inngi anbud på en FEED (Front End Engineering and Design) basert på det valgte konseptet, og det skal fremmes et investeringsunderlag for Stortinget innen 2016.