Transaksjon i kapitalmarkedet  

november 17, 2011, 07:51 CET
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 650.000.000 til 1,80 % rente med forfall 23. november 2016
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 3,15 % rente med forfall 23. januar 2022
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 350.000.000 til 4,25 % rente med forfall 23. november 2041

Låneopptakene skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt og vil styrke selskapets finansielle fleksibilitet.

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 23. november 2011.

Det er forventet at Statoil ASAs obligasjonslån får kredittklassifisering Aa2 og AA- fra henholdsvis Moody's og Standard & Poor's.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Statoil ASA og Statoil Petroleum AS' gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:

Hilde Merete Nafstad, Senior vice president,
Tlf: +47 957 83911

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations USA,
Tlf: +1 2039786950 / +1 2035702524

Presse:

Fredrik Norman, pressekontakt,
Tlf: +47 918 66567

Finans:

Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,
Tlf: +47 905 40135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.