Rask utbygging av Vilje Sør

november 24, 2011, 10:48 CET
Bilde

Vilje Sør kobles til Marathon-opererte Alvheim via et 19 kilometer langt rør samt kontrollkabler.

Vilje ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, rett nord for Heimdal-feltet, og produserer olje.

Vilje Sør er en forlengelse av Vilje-feltet og dette blir den tredje brønnen for Vilje for å sikre optimal drenering av feltet.

Vilje Sør er den minste av hurtigutbyggingene i Statoils portefølje så langt. Sammen med partnerne og myndighetene har selskapet sikret en rask prosess for beslutning og tidlige leveranser av utstyr med lang leveringstid.

Totalt består utbyggingen av en standard bunnramme med én brønn. Den kobles til eksisterende infrastruktur for prosessering, Marathon-opererte Alvheim, via et 19 kilometer langt rør samt kontrollkabler.

Fordi det bygges videre på eksisterende havbunnsstruktur, trengs det ikke modifikasjoner på moderplattformen.

Bunnrammen er under bygging hos Aker og skal installeres sommersesongen 2013, sammen med det øvrige havbunnsutstyret.

Boreoperasjonene er planlagt i to etapper med oppstart boring våren 2013 og komplettering høsten samme år. Ambisjonen for produksjonsstart er slutten av 2013.

Bilde

Halfdan Knudsen, ansvarlig for hurtigutbygginger i feltutvikling i Statoil.

Utvinnbare reserver for Vilje Sør er beregnet til 7,6 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig olje. I 2014 forventes en netto oljeproduksjon på cirka 5 000 fat per dag fra Vilje Sør-brønnen. Totale investeringer er estimert til 1,1 milliarder kroner (løpende).

- Med Vilje Sør gjør Statoil investeringsbeslutning nummer seks innen hurtigutbyggingsporteføljen i år. I følge planen gjenstår da én investeringsbeslutning i løpet av 2011, som gjelder Visund Nord, sier Halfdan Knudsen, ansvarlig for hurtigutbygginger i feltutvikling i Statoil.

Snorre B Template og Mikkel Sør er tatt ut av porteføljen, førstnevnte på grunn av tilpasninger til Snorre 2040 og området som helhet. Mikkel Sør er utsatt i påvente av kapasitet i Åsgard transport.

Nye prosjekter inn i porteføljen er Fram H Nord og Svalin C.

- Planen er å ha de første fem feltene av denne type hurtigutbygginger i drift i overgangen 2012/2013, sier Halfdan Knudsen.

Fakta PL 036D Vilje sør
  • Beliggenhet: Nordsjøen, 12 km nord for Heimdal på ca 120 meters vanndyp.
  • Utbyggingsløsning: en standard havbunnsramme med en brønn koblet til havbunnstrukturen på Vilje
  • Forventet utvinnbare reserver: er 7,6 millioner boe, hovedsakelig olje
  • Investeringer: 1.1 mrd NOK løpende
  • Funnet: 2004
  • PUD fritak: Dekket av eksisterende PUD for Vilje fra 2008
  • Produksjonsstart: 2013
  • Partnere: Marathon Petroleum Norge 46.90 %, Statoil 28.85 % (O), Total E&P Norge 24.24 %