Statoil sluttfører tilbudet på Brigham Exploration Company og kunngjør ny tilbudsperiode 

desember 1, 2011, 08:29 CET

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) (“Statoil”) og Brigham Exploration Company (NASDAQ: BEXP) (“Brigham”) kunngjorde i dag at aksjeeiere i Brigham som tilsammen representerer 87,7 prosent av aksjene i Brigham har akseptert Statoils tilbud (inkludert og under forutsetning av overdragelse av aksjer i henhold til melding om garantert overdragelse).

– Denne transaksjonen støtter opp om Statoils vekststrategi, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund.

– Vår virksomhet  i Nord-Amerika er i vekst, og med Brigham får vi med oss et dyktig team og førsteklasses landbaserte ressurser. Vi er svært glade for å føye deres kompetanse, operatørerfaring og den attraktive posisjonen i Williston-bassenget til Statoils voksende aktivitet i USA, sier Lund.

Bilde

Borerigg i Nord-Dakota. (Foto: Brigham)

Til sammen har aksjeeiere i Brigham  akseptert for salg 104.029.535 ordinære aksjer med pålydende verdi USD 0,01 per aksje (“Aksjene”)  til Statoils indirekte, heleide datterselskap Fargo Acquisition Inc. (“Kjøper”), i henhold til tilbudet om kjøp datert 28. oktober 2011. Dette representerer mer enn 87,7 prosent av de utestående Aksjene (inkludert og under forutsetning av overdragelse av om lag 7.115.922 Aksjer i henhold til melding om garantert overdragelse). Tilbudet utløp ved midnatt New York City-tid, onsdag 30. november 2011. Kjøper vil betale for samtlige aksepterte Aksjer for salg  som ikke er trukket tilbake ved eller før utløpet av fristen for tilbudet, og er innstilt på omgående å betale  for disse Aksjene.

Bilde

Helge Lund, konsernsjef i Statoil

Statoil har også kunngjort oppstart av en ny tilbudsperiode som begynner torsdag 1. desember 2011, og utløper ved midnatt New York City-tid, ved utgangen av onsdag 7. desember 2011, dersom den ikke blir forlenget. Eventuelle aksjer som tilbys for salg i løpet av den nye tilbudsperioden vil umiddelbart aksepteres for betaling, og aksjeeiere som aksepterer tilbudet vil deretter få utbetalt samme tilbudspris på USD 36,50 per aksje, netto kontant til selger, uten renter og med fradrag for eventuelle gjeldende kildeskatt, i samsvar med vilkårene i tilbudet.

Fremgangsmåten for aksept av tilbudet og tilbud av  Aksjer i løpet av den påfølgende tilbudsperioden er de samme som beskrevet i det opprinnelige tilbudet om kjøp, med unntak av at Aksjer som taksepteres for salg i den påfølgende tilbudsperioden ikke kan trekkes tilbake. Etter fullføring av tilbudet har Statoil og Kjøper til hensikt å ferdigstille oppkjøpet av Brigham gjennom en fusjon i samsvar med lovverket i delstaten Delaware. Aksjeeiere i Brigham som ikke har tilbudt sine aksjer for salg i samsvar med tilbudet vil ikke motta betaling for sine Aksjer før fusjonen ferdigstilles.

Spørsmål og forespørsel om assistanse vedrørende tilbudet kan rettes til informasjonsagenten for tilbudet, som er Innisfree M&A Incorporated på telefon +1 877 687-1875 eller +1 212 750-5833.

Om Statoil

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo. Se hjemmesiden www.statoil.com for mer informasjon.

Om Brigham Exploration

Brigham Exploration Company er et uavhengig lete-, utviklings- og produksjonsselskap som bruker avansert lete-, bore- og kompletteringsteknologi for systematisk leting, utvikling og produksjon av olje og naturgass på land i USA. Se hjemmesiden www.bexp3d.com for mer informasjon om Brigham Exploration.

Mer informasjon:

Investor relations Norge:
Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations,
mobil: +47 957 83 911

Investor relations USA:
Morten Sven Johannessen, direktør, investor relations USA,
mobil: +1 203 570 2524

Presse Norge:
Jannik Lindbæk jr., direktør, media relations,
mobil: +47 977 55 622

Bård Glad Pedersen, pressetalsmann, media relations,
mobil: +47 918 01 791

Presse USA:
Ola Morten Aanestad, direktør, kommunikasjon Nord-Amerika,
mobil: +1 713 498 0585]

Tilleggsinformasjon

Denne meldingen er verken et tilbud om kjøp eller en anmodning om å tilby noen av de ordinære aksjene i Brigham Exploration Company eller andre verdipapirer for salg. Statoil ASA og Fargo Acquisition Inc. har sendt inn en tilbudserklæring på Schedule TO, inkludert et kjøpstilbud, oversendelsesbrev og tilhørende dokumenter (“Tilbudserklæringen”) til SEC. Tilbudet om å kjøpe de ordinære aksjene i Brigham (“Tilbudet”) vil bare gjøres i henhold til kjøpstilbudet, oversendelsesbrevet og de tilhørende dokumentene som er sendt inn med en slik Schedule TO. INVESTORER OG AKSJEEIERE RÅDES TIL Å LESE BÅDE TILBUDSERKLÆRINGEN, SLIK DEN ER SENDT INN OG MED EVENTUELLE ENDRINGER, OG ANMODNINGS-/ANBEFALINGSERKLÆRINGEN SOM GJELDER TILBUDET, SLIK DEN ER SENDT INN OG MED EVENTUELLE ENDRINGER, FORDI DISSE DOKUMENTENE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON. Anmodnings-/anbefalingserklæringen på Schedule 14D-9 er sendt inn til SEC av Brigham. Investorer og aksjeeiere kan få et gratis eksemplar av disse erklæringene (hvis tilgjengelig) og andre dokumenter som er sendt inn til SEC ved å gå inn på nettsiden www.sec.gov som administreres av SEC, eller ved å rette forespørsel til Innisfree M&A Incorporated på +1 877 687-1875.

Ingen informasjon på nettsider som administreres av Statoil, Brigham eller noen av deres tilknyttede selskaper, eller andre nettsider lenket opp til disse sidene, er inkludert ved referanse eller på annen måte en del av denne pressemeldingen.

Fremtidsrettede utsagn

Denne meldingen inneholder visse fremtidsrettede utsagn som involverer risiko og usikkerhet. Ord som “tror”, “har til hensikt”, “regner med”, “antar”, “planlegger”, “tar sikte på” og andre lignende begreper er kjennetegn ved slike framtidsrettede utsagn.

Alle utsagn utover historiske fakta, blant annet utsagn som gjelder: forventet ferdigstillelse av det foreslåtte oppkjøpet, planer for fremtidig utvikling og drift av prosjekter, reserveinformasjon, forventet letevirksomhet og planer om utviklingsaktiviteter, forventet oppstartsdato for prosjekter og forventet produksjon og kapasitet i prosjekter, forventet effekt av svingninger i valutakursen USD/NOK, variasjoner i vår økonomiske posisjon, prisnivået på drivstoff, tilbud og etterspørsel etter olje, gass og alternativt drivstoff, ferdigstillelse av oppkjøp og innhenting av godkjenning i kontrakter og fra myndigheter er fremtidsrettede utsagn.

Disse fremtidsrettede utsagnene reflekterer aktuelle oppfatninger om framtidige begivenheter, og er i sin natur gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet fordi de gjelder begivenheter og avhenger av forhold som skjer i framtiden. Det er en rekke faktorer som kan føre til at faktiske resultater og utviklingstrekk avviker betydelig fra de som er uttrykt eller forutsatt i disse framtidsrettede utsagnene, inkludert Statoils evne til å gjennomføre de planlagte transaksjonene i fusjonsavtalen, herunder partenes evne til å tilfredsstille vilkårene for fullbyrdelse av det foreslåtte oppkjøpet, muligheten for et eventuelt opphør av fusjonsavtalen, tidspunktet for Tilbudet og den påfølgende fusjonen, usikkerhet i forhold til hvor mange av Brighams aksjeeiere som vil legge fram sine ordinære aksjer for salg i henhold til Tilbudet, muligheten for at forskjellige andre vilkår for fullbyrdelse av Tilbudet eller den påfølgende fusjonen ikke kan tilfredsstilles eller gis avkall på, inkludert muligheten for at et myndighetsorgan kan forby, forsinke eller avslå godkjenning av det foreslåtte oppkjøpet. Andre faktorer er blant annet tilbud av industriprodukter, etterspørsel og prising, pris og tilgjengelighet på alternativt drivstoff, valutakurser, politiske forhold og økonomisk politikk i Norge og andre oljeproduserende land, generelle økonomiske forhold, politisk stabilitet og økonomisk vekst i relevante områder i verden, globale politiske begivenheter og handlinger, inkludert krig, terrorisme og sanksjoner, tidspunkt for å sette nye felt i drift, betydelige avvik i reserveestimater, manglende evne til å finne og utvikle reserver, ugunstige endringer i skatteregime, utvikling og bruk av ny teknologi, geologiske eller tekniske vanskeligheter, konkurrentatferd, atferd blant andre rettighetshavere på felt, myndigheters handlinger, relevante godkjenninger fra myndigheter, steik blant arbeiderne, langvarige værmessige problemer, naturkatastrofer og andre endringer i forretningsmessige forhold. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om faktorer som kan påvirke Statoils virksomhet, er å finne i Statoils årsrapport for 2010 på Form 20-F som er sendt inn til SEC (US Securities and Exchange Commission), som er tilgjengelig på Statoils nettside www.statoil.com.

Selv om vi tror at forventningene som er reflektert i de fremtidsrettede utsagnene er rimelige, kan vi ikke forsikre at framtidige resultater, aktivitetsnivå eller måloppnåelse vil være i overensstemmelse med disse forventningene. Videre vil verken vi eller noen andre personer påta seg ansvar for hvor nøyaktige og fullstendige disse fremtidsrettede utsagnene er. Dersom vi ikke blir pålagt ved lov å oppdatere disse utsagnene vil vi ikke nødvendigvis oppdatere noen av disse utsagnene etter at denne meldingen er offentliggjort, verken for å få dem til å stemme overens med faktiske resultater eller endringer i våre forventninger.