Ny generasjon eskortetaufartøy til Kårstø

desember 9, 2011, 12:10 CET
Bilde

Kårstø.

(Foto: Øyvind Hagen)

De to eskortetaufartøyene skal assistere skipene som anløper Kårstø. Fartøyene skal bygges med nyeste tilgjengelig teknologi og vil begge baseres på å benytte flytende naturgass som drivstoff. Dette skal sikre mer miljøvennlig drift.

- Dette er antagelig de første taubåtene i verden som går utelukkende på naturgass, sier Åge Opheim, direktør for gassprosesseringsanlegget på Kårstø. – Disse taubåtene har innebygd oljevernutstyr av ypperste klasse og bidrar til sikker og effektiv håndtering av de rundt 600 skipene som ankommer Kårstø hvert år. 

Kontrakten, som har en verdi på rundt 900 millioner norske kroner, omfatter leie av to eskortetaufartøyer på fulltidsbasis og opsjon på en havnetaubåt.

Havnetaubåten vil være et eksisterende fartøy fra rederiets flåte av tilsvarende fartøy av relativt nyere årgang.

Avtalen har en varighet på hele ti år med opsjon på ytterligere ti år. Oppstart er beregnet til september 2013.

- Det er langsiktige perspektiver i forhold til disse oppdragene, det har gitt stor interesse fra leverandører i dette segmentet. Vi er godt fornøyd med å ha sikret oss en avtale som gir oss fartøy med nyeste teknologi innen dette området, sier direktør for drift- og vedlikeholdsanskaffelser i Statoil, Gunn Vik.

Rederiet vil med stor sannsynlighet benytte seg av flere underleverandører innen motorer og skipsteknisk utstyr og ringvirkningene av kontrakten vil i så måte være større enn verdien tilsier alene.

Buksér og Berging AS har i dag kontrakt på taubåter til Statoils anlegg på Mongstad og Melkøya.

Det er Statoil som er kontraktspart, men tjenesten skal utføres i tilknytning til Kårstø-anlegget hvor Gassco er operatør. Eskortetaufartøyene skal i hovedsak betjene behov i tilknytning til anlegget på Kårstø, men Statoil har mulighet til å benytte dem til tjenester også andre steder.