Statoil inngår utviklingsavtale om miljøovervåking

desember 13, 2011, 09:32 CET
Bilde

Karl Johnny Hersvik (Statoil), Jens Erik Ramstad (Det Norske Veritas), Morten Thorkildsen (IBM), Vidar Hepsø (Statoil), og Even Aas (Kongsberg Oil & Gas Technologies) ombord i fartøyet Simrad Echo. (Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil)

I dag har Statoil flere typer miljøovervåking i tilknytning til selskapets installasjoner, i hovedsak på norsk sokkel. Imidlertid finnes det ingen løsninger på markedet som gjør det mulig å måle fysiske, biologiske og kjemiske data samtidig som operasjonene pågår, og integrere det som en del av den daglige driften.

– Miljøovervåking er avgjørende for at Statoil skal nå målet om null skadelige utslipp. Vi inngår nå en avtale om et forskningsprosjekt som skal gå over tre år, og mye hardt arbeid gjenstår før vi vet om Integrert Miljøovervåkingssystemet fungerer slik vi håper. Men dersom vi lykkes har vi tatt miljøovervåking fra å være ekspedisjonsbasert til å være en integrert del av den daglige driften, noe som vil innebære enda tryggere operasjoner og reduserte kostnader. Det vil representere et kvantesprang for miljøovervåking offshore, sier forskningsdirektør i Statoil, Karl Johnny Hersvik.

Kongsberg Oil & Gas Technologies har etablert og vil lede et konsortium som i tillegg består av Kongsberg Maritime Subsea, IBM og DNV, som hver for seg vil bidra med teknologi og kompetanse innenfor flere områder.

Programmet skal utvikle et integrert miljøovervåkingskonsept ved å bygge videre på eksisterende teknologi og utvikle ny teknologi innenfor subsea og topside (datateknologi).

Av kontraktens ramme på 150 millioner kroner bidrar Statoil med 75 millioner kroner mens den andre halvparten fordeles på konsortiet.

Teknologien skal testes ut på sjøbunnen av havnebassenget i Horten hos Kongsberg Maritime Subsea.

Bilde

Korallrev ved Morvin-feltet i Norskehavet

– En stadig større del av vår produksjon skjer subsea, og i områder som ligger langt fra annen infrastruktur, for eksempel i nordområdene. Derfor er potensialet for integrert miljøovervåking som en del av vår daglige drift, svært viktig. Integrert miljøovervåking gjør det også mulig å stanse produksjon eller bygging i miljøsensitive perioder, sier Hersvik.

Integrert miljøovervåking innebærer at en rekke sensorer rundt en installasjon måler fysiske, biologiske og kjemiske data “live”, noe som gjør det enklere å måle avvik. Å tolke all informasjonsstrømmen fra sensorene samtidig og koordinere overvåkingen med den daglige driften kreves stor it-kapasitet.

Riktig bruk av informasjonsteknologi er en forutsetning for at integrert miljøovervåking skal kunne realiseres, og derfor vektlegges IT sterkt i dette prosjektet.

I 2009 ble det gjennomført et for-prosjekt for å undersøke effektene av borekaks under boring på undervannsfeltet Morvin i Norskehavet, hvor det er påvist betydelige korallansamlinger.

– Testene viste ingen skade på korallene mens boreoperasjonene pågikk, og et omfattende billedmateriale viser ingen indikasjoner på at nærliggende koraller har blitt negativt påvirket av kaksutslippet. Dette forsøket ga oss svært verdifull informasjon om håndtering av topphullskaks i miljøsensitive områder, det er denne type overvåking av miljøet vi ønsker å integrere i den daglige driften av våre operasjoner, sier Mona Låte, Statoils leder for forskningsprosjektet integrert miljøovervåking.

For ytterligere informasjon:
Knut Rostad, informasjonssjef Forskning og Utvikling
Tlf.: +47 90 54 89 90

Downloads