Skuld-utbyggingen godkjent

januar 20, 2012, 13:50 CET
Bilde

Skuld bunnramme om bord på Skandi Acergy (Foto: Aker Solutions).

Skuld er Statoils femte godkjente fast-track PUD, og er den største av disse hurtigutbyggingene så langt. Planen er å ha alle fem feltene i drift ved årsskiftet 2012/2013.

Samlet forventes de godkjente utbyggingene å produsere nærmere 90.000 fat per dag i 2014, og Skuld vil bidra med godt over halvparten av dette.

Etter planen vil oppstart av produksjon fra feltet bli i desember 2012, et drøyt år etter leveringen av PUD.

Skuld er framtiden

Skuld blir viktig for Norne-feltes framtid. Feltet har allerede fått utvidet sin levetid fra 2016 til 2021. Innfasingen av Skuld vil være viktig for å utnytte ledig kapasitet på Nornes produksjonsskip og for å opprettholde en høy produksjon.

Innfasing av nye felt vil gi god utnyttelse av ledig kapasitet på produksjonsskipet. Dette vil forlenge levetiden ytterligere og vil igjen føre til ny aktivitet med leting og videre utvikling i Norne-området. Det planlegges for en ytterligere levetidsforlengelse av Norne-feltet fram til 2030.

Utvinnbare reserver i Skuld er beregnet til 90 millioner fat oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Totale investeringer er anslått til 9,8 milliarder kroner. Prosjektorganisasjon er hovedsakelig lokalisert i Harstad og Oslo.

Rettighetshavere i produksjonslisens 128: Statoil (operatør) (64 prosent), Petoro (24,5) og Eni (11,5)

Utbyggingsløsning: Tre standard bunnrammer med seks produksjonsbrønner og tre brønner for vanninjeksjon. Oppkobling til produksjonsskipet Norne via et 14 tommers produksjonsrør og styringskabel.