Luva kan bety starten på dypt vann i Norskehavet

januar 30, 2012, 13:39 CET

Luva-feltet er en pioner på dypt vann i Norskehavet og kan bli det første feltet med SPAR-plattform på norsk sokkel. Feltet ligger utenfor etablert infrastruktur og på 1.300 meters vanndyp.

Bilde

Illustrasjon av SPAR-plattform

– Dette kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet, og utbyggingen vil også kunne åpne opp for at andre funn i samme område kan knyttes opp, sier Ivar Aasheim, direktør for Feltutbygging på norsk sokkel.

Luva-konseptet

Luva-feltet I Norskehavet planlegges utbygd med en SPAR-plattform. En SPAR er en flytende installasjon bestående av en vertikal søyle som står i sjøen med et konvensjonelt dekk på toppen med prosesseringsanlegg, boligkvarter osv. Installasjonen er forankret til havbunnen.

Konseptvalget følger dermed studien for feltet som ble lagt fram i mars 2011. Dette vil bli den første SPAR-plattformen på norsk sokkel og vil bli en av de største i sitt slag i verden.

Det planlegges to bunnrammer for fire brønner og en satellitt med én brønn til feltet. Plattformen vil ha boligkvarter for permanent bemanning, lager for kondensat og et prosessområde med en kapasitet på 23 millioner standard kubikkmeter per døgn.

Bilde

Ivar Aasheim, direktør for Feltutbygging på norsk sokkel

NSGI-konseptet

Samtidig har partnerne i Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI) valgt et konsept for gasstransport som inkluderer en 480 kilometer lang rørledning på 30–36 tommer.

Rørledningen vil etter planen gå fra Luva til landanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal med forbindelse til Linnorm-feltet og tilknytning til Zidane-feltet. Mulig forbindelse til Åsgard Transport via Kristin-plattformen og mulighet for tilknytning til nye felt og funn inngår også i planleggingen.

Konseptet inkluderer utvidelse av Ormen Lange-feltets Nyhamna-anlegg som etter ombyggingen vil få status som gass-terminal.

– NSGI vil ikke bare være løsningen på Luva, Linnorm og Zidane sine behov for gasseksport, det vil bidra til å åpne opp en ny gassregion på norsk sokkel og gjøre det mulig å utvikle eksisterende og potensielle fremtidige funn i området, sier Statoils oppdragsleder Håkon Ivarjord.

– I tillegg legger NSGI til rette for eksport av gass det ikke er plass til i Åsgard Transport, og vil således sørge for bedre ressursforvaltning av eksisterende felt på Haltenbanken. Slik sett vil NSGI kunne bli en av brikkene som sikrer norsk sokkels posisjon som en langsiktig og pålitelig gassprovins, sier Ivarjord.

Industriutvikling i nord

Luva vil være motoren for dypvannsproduksjon fra Norskehavet med betydelige investeringer. De største og mest langsiktige ringvirkningene vil komme i driftsfasen, selv om investeringen i byggeperioden er store. Samarbeid med Petro Arctic er etablert, siden Luva vil ha betydning for industriutvikling i nord.

Fakta om Luva
 • Gassfunn på 1.300 meters vanndyp i Vøring-området, 300 kilometer fra land.
 • Antatt utvinnbart volum: 47 milliarder standard kubikkmeter gass.
 • Gassen er tørr og har lavt CO2-innhold.
 • Det er 140 kilometer til nærmeste installasjon (Norne) og 480 kilometer til landanlegget Nyhamna.
 • Funnet ble påvist i 1997, Statoil operatør fra 2006.
 • Forventet oppstart i 2016.
 • Partnere: Statoil (75 prosent), Exxon Mobil E&P AS (15) og ConocoPhillips (10).

Fakta om NSGI

 • Statoil har overtatt ansvaret for NSGI fra Gassco og er tildelt operatøransvaret for prosjektetet i konstruksjonsfasen, mens Shell er tildelt ansvar for modifikasjonsarbeid på Nyhamna.
 • Gassco har ansvar for å lede den kommersielle prosessen mellom NSGI-partnerne og mot eiere av tilknyttede anlegg samt aktiviteter knyttet til «forberedelse av oppstart».
 • Gassco overtar som operatør når NSGI innlemmes i Gassled ved oppstart, som er forventet i 2016.
 • Partnere er Centrica, ConocoPhillips, Edison, E.ON Ruhrgas, ExxonMobil, GDF SUEZ, Maersk Oil, OMW, Petoro, RWE Dea, Shell, Statoil og TOTAL.