Ny kontraktstildeling for Åsgard gasskompresjon

februar 22, 2012, 07:11 CET

Åsgard gasskompresjon på havbunnen er forventet å øke utvinningen fra Mikkel og Midgard med omkring 278 millioner fat oljeekvivalenter.

Kontrakten for marine operasjoner er en av flere større kontrakter som plasseres i forbindelse med beslutningen om å ta i bruk ny teknologi for å øke utvinningen og opprettholde produksjonen på Åsgard-feltet i Norskehavet 

Bilde

Astrid Jørgenvåg, produksjonsdirektør for Åsgard-området.

- Satsingen på Åsgard gasskompresjon på havbunnen vil få stor betydning for økt utvinning og den totale verdiskapningen på norsk sokkel.  Åsgard gasskompresjon vil bidra til at utvinningsgrad og levetid for flere gassfelt kan økes i betydelig grad, sier produksjonsdirektør for Åsgard-området, Astrid Jørgenvåg.

Kvantesprang innen teknologi

Åsgard er et sentralt knutepunkt på Haltenbanken og en betydelig olje- og gassprodusent på norsk sokkel. Det er det første feltet i verden som skal ta i bruk gasskompresjon på havbunnen.

- Dette prosjektet er et kvantesprang innen havbunnsteknologi, og er et viktig steg mot Statoils ambisjon om å utvikle en komplett undervannsfabrikk, sier teknologidirektør Siri Espedal Kindem.

Kontrakten for marine operasjoner omfatter blant annet installasjon av kontroll- og strømkabler, strukturer og dykkerløse oppkoblinger og tilknytning av gasskompresjonssystemet til eksisterende infrastruktur. De marine operasjonene på Åsgard-feltet vil bli utført i løpet av 2013 og 2014.

Kontrakten innebærer cirka 50 arbeidsplasser i en tre-årsperiode for Technip i Oslo og Stavanger. Kontrakten omfatter også fabrikasjonselementer som vil medføre betydelige leveranser til potensielle underleverandører.

Volumene skal økes

Det var i 2011 at Statoil og partnerne på Åsgard-feltet besluttet å satse på gasskompresjon på havbunnen for å utvinne de store volumene som fortsatt er igjen i Åsgard-feltene.

Bilde

Teknologidirektør Siri Espedal Kindem

Åsgard havbunns-gasskompresjon skal settes i drift i 2015 og har en investeringsramme på cirka 15 milliarder kroner. Teknologien er et av våre viktigste tiltak for å opprettholde produksjonen og levere ytterligere volumer fra eksisterende felt på norsk sokkel.

Havbunnskompresjon kan øke utvinningen på flere små og mellomstore felt framover. Statoil jobber i dag med tre havbunnskompresjon-prosjekter. Havbunnskompresjon er valgt som konsept for Åsgard og Gullfaks. Statoil jobber også, sammen med operatøren Shell, med en tilsvarende havbunnsløsning på Ormen Lange.

– Dette er bare begynnelsen, teknologisk utvikling gjennom blant annet havbunnsanlegg kan gjøre det mulig å ta ut olje og gass der det ellers ikke hadde vært lønnsomt. Slik tar vi ansvar for økt utvinning fra norsk sokkel, sier Siri Espedal Kindem.

Partnere på Åsgard-feltet er: Petoro AS (35,69 prosent), Statoil (operatør) (34,57), Eni Norge AS (14,82), Total E&P Norge AS (7,68) og ExxonMobil Development Norway (7,24).