Tildeler borekontrakter til en verdi av 30 milliarder kroner

mai 22, 2012, 09:29 CEST
Bilde

Dette er den største tildelingen Statoil gjør på norsk sokkel siden 2010.

Selskapene KCA Deutag, Odfjell Drilling og Archer har fått tildelt kontrakt, som omfatter boring av nye brønner, plugging av gamle brønner, brønnoverhaling og vedlikehold av boreanleggene på 18 av Statoils 20 faste plattformer på norsk sokkel.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

- Effektive bore- og brønntjenester på våre faste installasjoner er viktig for å opprettholde produksjonen på norsk sokkel og for å levere på Statoils produksjonsprognoser som er på 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring på norsk sokkel, Margareth Øvrum.

Statoil samarbeider tett med leverandørindustrien som har en særdeles viktig rolle, både i forhold til drift og utviklingsprosjekter der Statoil er operatør. 95% av alle boretjenester på en plattform blir utført av leverandørselskaper.

Kontraktene har en varighet på 4 år pluss opsjoner på 3 ganger 2 år – totalt 10 år, og vil sysselsette omkring 2000 personer i perioden.

Bilde

Øystein Arvid Håland, leder for boring og brønn i Statoil.

Denne kontrakten gir en langsiktighet både for Statoil og for leverandørindustrien når det gjelder boretjenester fremover.

- For Statoil er sikre og effektive boreoperasjoner en forutsetning og leverandørene spiller en nøkkelrolle i dette. Det er de som bemanner boredekket og skal utføre disse operasjonene på en sikker og god måte hver dag. Leverandørene vi har valgt har over tid vist vilje og evne til å imøtekomme Statoils høye krav til helse, miljø og sikkerhet, sier direktør for boring og brønn i Statoil, Øystein Arvid Håland.

Disse selskapene har fått kontrakt på følgende installasjoner:

Investor relations
Jesper Børs-Lind, IR Officer
Tlf: +47 917 56 464

Presse
Inger Lise Aarrestad Rettedal, informasjonssjef anskaffelser
Tlf: +47 970 81 415