Styrker arbeidet med økt utvinning fra subsea-brønner

mai 23, 2012, 09:16 CEST
Bilde

Island Frontier (til venstre) og Eide well intervention unit.

Statoil har på vegne av aktuelle lisenser tildelt Island Offshore Management og Eide Marine Services kontrakt for leie av til sammen tre fartøy for lett brønnintervensjon.

Disse spesialtilpassede fartøyene benyttes til å utføre brønnarbeid og brønnvedlikehold uten bruk av stigerør. Ved å bruke lett brønnintervensjon fartøy istedenfor rigg på brønnvedlikehold, oppnår Statoil en besparelse på rundt 60 prosent.

Bilde

Øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil.

– Å utføre konvensjonelle jobber av denne typen på subseabrønner hvor det ikke er store volumer av gjenværende olje er kostbart. Fartøy for lett brønnintervensjon gir både kostnadseffektive og sikre operasjoner, sier Øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil.

– Dette er et viktig redskap i Statoils verktøykasse for økt utvinning. Flere og nye fartøy av denne typen bidrar til å øke utvinningen fra felt i drift ved blant annet ved å åpne opp nye soner i brønnen, og stoppe vannproduksjon i brønnen.

Verdien på kontraktene er til sammen på 9,4 milliarder norske kroner. Island Offshores fartøy Island Frontier og Island Wellserve, som allerede er på kontrakt for Statoil, har fått ny kontrakt med en varighet på fem år.

Eide Well Intervention er ny leverandør i dette segmentet for Statoil og har fått en kontrakt med varighet på åtte år for sitt nybygg som tar i bruk helt ny teknologi. Kontraktene med begge selskapene har to to-årige opsjoner og trer i kraft våren 2015.

Stadig flere felt bygges ut med undervannsbrønner og det er viktig å ha utstyr som kan vedlikeholde disse, også for å unngå å bruke konvensjonelle borerigger til slik type arbeid.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, anskaffelsesdirektør i Statoil.

Riggmarkedet på norsk sokkel er preget av en aldrende riggflåte og det er nødvendig å sikre tilstrekkelig og hensiktsmessig riggkapasitet til bærekraftige rater. Statoil har tatt i bruk lett brønnintervensjonsfartøy – kategori A enheter - i stor skala, blant annet for å møte disse utfordringene.

– Vi har store ambisjoner og et langsiktig perspektiv på norsk sokkel. En viktig del av Statoils riggstrategi er å benytte rigger og fartøy bedre tilpasset våre operasjoner. Behovet for vedlikehold er knyttet til det høye antallet subseabrønner fremover og vi sikrer oss kapasitet som er i tråd med dette, sier Jon Arnt Jacobsen, anskaffelsesdirektør i Statoil.

– Island Offshore har levert solide tjenester og vi forventer det også i årene fremover. Samtidig er vi også godt fornøyd med å øke tilfanget av leverandører i dette markedet, og gjennom nybygget som Eide Well Intervention her bidrar med tar vi også i bruk siste tilgjengelige teknologi. Til sammen vil disse tre fartøyene gi oss en effektiv tjenesteflåte for lett brønnintervensjon.

Statoil har satset på lett brønnintervensjon uten stigerør på havbunnsbrønner siden 2000, og teknologien er stadig utviklet til det bedre.

Kategori A-enhetene skal utføre tjenester for Statoil og lisenspartnere på feltene Åsgard, Norne, Gullfaks, Oseberg, Heidrun, Snøhvit, Tyrihans, Tordis/Vigdis, Snorre, Statfjord og Sleipner.

Tildelingen er betinget partnergodkjennelse i lisensene.