Midlertidig stopp i produksjonen ved Hammerfest LNG

juli 12, 2012, 11:34 CEST

Vanngjennombrudd  fører til isdannelser i kjølekretsen. Det jobbes for fullt med å få anlegget raskt tilbake i produksjon. Nærmere undersøkelser vil gi grunnlag for å si noe om varighet på stansperioden.
 
Statoils andel av produksjonen fra Snøhvit utgjør rundt 50.000 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Snøhvit er den første petroleumsutbyggingen i Barentshavet. Uten installasjoner på havoverflaten føres store mengder naturgass til land og kjøles ned ved Hammerfest LNG på Melkøya, verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG.