Meldepliktig handel 

juli 16, 2012, 08:34 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 141,75 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.553.848 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12