Kontrakt for integrerte boretjenester tildelt Baker Hughes

august 21, 2012, 10:37 CEST
Bilde

Kontrakten omfatter blant annet leveranse av støtte og boreteknikktjenester på land hele døgnet. (Foto: Øyvind Hagen)

Kontrakten med Baker Hughes omfatter leveranse av retningsboring, måling under boring (MWD), logging under boring (LWD), slamlogging, inkludert støtte og boreteknikktjenester på land hele døgnet.

Bilde

Øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil

- Avtalen bidrar til utvikling av økt boreeffektivitet som sikrer kostnadseffektiv boring gjennom satsing på kvalitet innenutstyr, tjenester og personell, sier direktør for boring og brønn i Statoil, Øystein Arvid Håland.

- Hvis vi skal oppnå våre langsiktige produksjonsmål, må vi bore mer kostnadseffektive brønner. Dermed må vi forbedre boreframdriften og redusere nedtid under operasjonene. Ved å tildele denne kontrakten til Baker Hughes kan Statoil dra fordeler av selskapets faglige kompetanse og omfattende erfaring fra norsk sokkel, og vi ser fram mot å fortsette vårt langvarige samarbeid med denne leverandøren.
 
Avtalen inkluderer fokus på integrerte operasjoner (IO), som omfatter integrasjon av mennesker, tverrfaglige arbeidsprosesser og samarbeidsteknologier for å fatte og gjennomføre bedre beslutninger raskere. IO muliggjøres gjennom overføring av sanntidsdata for å oppnå et mest mulig effektivt samspill mellom installasjoner, støttegrupper på land, eksperter og andre leverandører, noe som vil gi mer effektive boreoperasjoner. 

- Arbeidsprosesser med integrerte operasjoner muliggjør kunnskapsdeling mellom personell på sokkelen, eksperter på land, vår egen ledelse og våre leverandører under arbeidsoperasjonene, sier direktør for drift sør i Utvikling og produksjon Norge i Statoil, Bente Aleksandersen.

Bilde

Bente Aleksandersen, direktør for drift sør i Utvikling og produksjon Norge i Statoil

- Baker Hughes er tildelt kontrakten fordi de leverte det beste kombinerte tilbudet faglig og kommersielt. Deres IO-erfaring er en del av dette. Dette vil øke arbeidsmengden for leverandøren betraktelig. Vi er også tilfreds med å se at oppdrag for Statoil skaper positive ringvirkninger og lokalt innhold på steder der vi har virksomhet.  

Leverandøren er nå etablert flere steder i Norge, bl.a. Stavanger, Gulen, Bergen, Kristiansund og Sandnessjøen. I januar 2013 skal Baker Hughes også åpne en base i Hammerfest for å støtte aktiviteter i Barentshavet.  

Den faste toårige delen av kontrakten har en samlet verdi på rundt 3 milliarder kroner. Kontrakten har også to opsjoner på to ganger to år som ikke inngår i den anslåtte kontraktsverdien.  

De integrerte boretjenestene vil bli utført på installasjonene Brage, Dagny (valgfritt), Eirin (valgfritt), Grane, Heidrun TLP, Heidrun SS, Kristin Kvitebjørn, Njord, Norne, Morvin Oseberg B/C/Sør, Oseberg Øst (valgfritt), Sleipner, Skuld, Snøhvit, Tyrihans, Troll, Volve, Vega, Veslefrikk, Aasta Hansteen og Åsgard.

Arbeid under kontrakten begynner i tredje kvartal 2012.

Fakta om boretjenester

Tjeneste

Beskrivelse

Måling under boring (MWD) og logging under boring (LWD)

• Leveranse av nedihullsverktøy som letter brønnplassering; måling av retnings-, boredynamikk- og formasjonsvurderingsdata under boring i sanntidsmodus (data overføres til overflaten) og i minnemodus (data lagres i brønnhullet).   

Retningsboring (DD)

• Leveranse av nedihullsverktøy for boring og plassering av brønnbaner i ønsket posisjon.

• Fortrengningsmotorer (PDM) og 3D-roterende styrbare systemer utgjør drivsystemene som leveres av serviceselskapene.

• Tjenesten omfatter også leveranse av slagrør, hullåpnere, underrømmere og annet tilhørende utstyr.

Slamlogging (ML)

• Tjeneste som omfatter overvåking og registrering av ulike data knyttet til borehullet og boreprosessen.

• ML kombinerer gassanalyse og borekaksdata med boreinformasjon for å bygge opp en kontinuerlig formasjonsvurderingsregistrering under boring av brønnen.

• Utstyr og tjenester for ML kan omfatte alt fra enkel overvåking til integrert datamodellering av brønnområdet og borehullsmiljøet

Integrerte operasjoner (IO)

• Integrering av mennesker, prosesser og teknologi for å fatte og gjennomføre bedre beslutninger raskere. IO muliggjøres ved hjelp av sanntidsdata, samarbeidsteknologier, og tverrfaglige arbeidsstrømmer (arbeidsmåter) i arbeidsprosessene.

Borekroner

• En borekrone er et verktøy festet til enden av borestrengen som bryter opp, kutter og knuser bergformasjoner under brønnboring.