Åsgard havbunnsgasskompresjon fikk innovasjonspris

august 29, 2012, 15:36 CEST
Bilde

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (t.v) delte ut prisen til Torstein Vinterstø, prosjektleder for Åsgard havbunnsgasskompresjon i Statoil og Knut Nyborg (t.h), ansvarlig for subseaprosessering i Aker Solutions. (Foto: Harald Pettersen)

Prisen ble kunngjort i dag, onsdag 29. august, i forbindelse med ONS-konferansen i Stavanger.

- Veien fra innovasjon til igangsetting har vært lang, men Statoil har her demonstrert en teknologi som er moden og skaper mer verdier både for selskapet og samfunnet forøvrig, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe da han delte ut prisen.

Åsgard havbunns gasskompresjon er et av Statoils mest krevende teknologiprosjekter rettet mot økt utvinning.  

- Det har vært hardt arbeid, men man slår ingen rekorder uten hardt arbeid. Dette hadde ikke gått uten samarbeidet med våre partnere og leverandører, sa Torstein Vinterstø som er prosjektleder for Åsgard-anlegget.

Han mottok prisen på vegne av Statoil.

Bilde

Teknologidirektør Siri Espedal Kindem. (Foto: Harald Pettersen)

- Vi er glade og stolte for å vinne denne prisen. Med denne teknologien på plass kan utvinningsgraden og levetiden for flere gassfelt økes i betydelig grad. Fra Mikkel og Midgard på Åsgard-feltet økes utvinningen med 280 millioner fat oljeekvivalenter, sier teknologidirektør Siri Espedal Kindem. 

Teknologisprang

Havbunnsprosessering, og gasskompresjon spesielt, er en viktig teknologi for å utvikle felt på dypt vann og i utsatte områder. Med Åsgard havbunns gasskompresjon er vi ett skritt nærmere å realisere vårt mål om en havbunnsfabrikk. 

En havbunnsfabrikk er et prosesseringsanlegg på havbunnen, noe som gjør det mulig å fjernstyre transport av hydrokarboner.

Sikrer høy gasstrøm

Åsgard havbunnsgasskompresjon skal bidra til å opprettholde produksjonsnivået for Midgard- og Mikkel-gassreservoarene på Åsgard-feltet. De to reservoarene er bygget ut med havbunnsinstallasjoner, ogbrønnstrømmen blir sendt i felles rør til Åsgard B-plattformen, henholdsvis 50 og 70 kilometer unna.

Analyser viser at mot slutten av 2015 er trykket i reservoarene for lavt til å unngå ustabil strømning og opprettholde høy produksjonsprofil fram til Åsgard B. Kompresjon gir drivkraft som er nødvendig for å sikre høy gasstrøm og utvinningsgrad.

Energieffektivt

En stor havbunnsstruktur med to kompressorer, pumper, væskeutskiller og kjøler skal settes ned på havbunnen nær brønnhodene på Midgard.

På Åsgard vil kompressorer for tørrgass brukes. Gass og væske skilles før gassen komprimeres. Etterpå blir gass og væske og gass blande i samme rørledning før transporten til Åsgard B.

- Jo nærmere brønnen vi foretar kompresjon, desto høyere blir effekten og produksjonsraten. Ved å utføre kompresjon på havbunnen får vi også gevinster i form av bedre energieffektivitet, forklarer Espedal Kindem.

Bilde

Illustrasjon av av Åsgard havbunns gasskompresjon. (Illustrasjon: Aker Solutions)