Kontrakter for brønntraktortjenester tildelt

oktober 10, 2012, 14:51 CEST
Statoil har sammen med partnerne tildelt Welltec og Aker Well Service AS kontrakter for  brønntraktortjenester på  Statoil-opererte felt på norsk sokkel.

Bilde

Øystein Arvid Håland, leder for boring og brønn i Statoil.


Brønntraktortjenester brukes for å transportere brønnintervensjonsutstyr, blant annet loggeverktøy, perforeringskanoner og plugger, opp til flere kilometer i horisontale brønner.

Brønntraktortjenester benyttes også for å utføre utbedringsarbeid med sikte på å sikre og øke utvinningen fra brønnene.

- Brønntraktortjenester er et viktig og kostnadseffektivt verktøy for vedlikehold i våre horisontale brønner. Vedlikehold og reparasjon av brønner er ett av de viktigste tiltakene for å øke produksjonen, sier Øystein Arvid Håland, leder for boring og brønn i Statoil.

Bilde

Slik ser en brønntraktor ut. Denne er ca. 5 meter lang og 140 kg tung (Foto: Welltec)

Welltecs kontrakt utgjør 40 % av arbeidsomfanget og omfatter installasjoner som drives fra Bergen:  Gullfaks, Huldra, Kvitebjørn, Visund, Veslefrikk, Valemon, Oseberg, Brage, Troll, Grane, Heimdal, Gullfaks SAT, Oseberg SAT, Vega, Tune, Fram, Vestflanken (Troll), Vale, Vilje, og  Bygve/ Skirne.

Aker Well Services' kontrakt utgjør 30 % av arbeidsomfanget og omfatter installasjoner som drives fra Stavanger, Stjørdal og Harstad: Statfjord, Volve, Sleipner, Snorre, Gudrun, Dagny (inklusive Ermintrude) Morvin, Åsgard, Trestakk, Kristin, Heidrun/ SAT, Norne / SAT, Njord, Tyrihans, Mikkel, Yttergryta, Alve, Urd, Aasta Hansteen, Snøhvit og Hyme.

Mobile bore-, kompletterings- og intervensjonsenheter på norsk sokkel som drives fra Stavanger-kontoret vil utgjøre et valgfritt arbeidsomfang der alle pre-kvalifiserte leverandører vurderes og velges fra jobb til jobb. Dette utgjør de resterende 30 % av arbeidsomfanget.

Kontraktsperioden er på fire år, og gjelder fra 1. februar 2013 til 31. januar 2017. Statoil har sikret seg to toårige opsjoner for hver av kontraktene. Verdien på de tildelte kontraktene er:

  • Welltec 540 millioner kroner.
  • Aker Well service 400 millioner kroner.

Eventuelle opsjoner kommer i tillegg.

Statoils brønntraktoroperasjoner utføres i dag av Welltec og Aker Well Service AS med kontrakter som varer fram til  31. janiar 2013.