Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

oktober 17, 2012, 11:45 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.072.853 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12