Finansiell kalender 2013 

november 2, 2012, 07:29 CET
 7. februar Publisering av resultater for fjerde kvartal 2012
 7. februar Strategioppdatering
22. mars Publisering av årsrapport 2012
 2. mai  Publisering av resultater for første kvartal 2013
14. mai Generalforsamling avholdes i Stavanger
25. juli Publisering av resultater for andre kvartal 2013
30. oktober Publisering av resultater for tredje kvartal 2013

Kontaktpersoner:

Hilde Merete Nafstad, direktør Investor Relations
+47 95 78 39 11

Morten Sven Johannessen, direktør Investor Relations Nord-Amerika
+1 203 570 2524

Statoil tar forbehold om endringer i datoene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12