Hammerfest LNG stengt etter strømbrudd

november 19, 2012, 20:15 CET
Bilde

Statoils LNG-anlegg i Hammerfest. (Foto: Harald Pettersen)

 


Hendelsen medførte at beredskapsorganisasjonen ble mobilisert, og personell ble i tråd med instruks evakuert fra indre område til ytre anleggsområde. Ingen personer kom til skade under hendelsen.

Anlegget var strømløst i omkring 20 minutter før det fikk strøm fra nettet, og det arbeides nå med normalisering av anleggssystemene.

Produksjonen ved Hammerfest LNG forblir nedstengt til en har inspisert anlegget tirsdag og kontrollert systemer for eventuelle skader eller feil.

Myndighetene er varslet og hendelsen blir gransket.

Fakta om Snøhvit og Melkøya
Snøhvit er den første petroleumsutbyggingen i Barentshavet. Store mengder naturgass føres gjennom en 143 kilometer lang rørledning til land og kjøles ned ved Europas første produksjonsanlegg for liquified natural gas, Hammerfest LNG.

Snøhvit er den første større utbyggingen på norsk sokkel der hele produksjonsanlegget er plassert på havbunnen, mellom 250 og 345 meter under havoverflaten.

På LNG-fabrikken på Melkøya separeres brønnstrømmen, og naturgassen kjøles ned til minus 163 grader før den fraktes med skip til markedet.

Partnere: Statoil (36,79% – operatør), Petoro (30%), Total E&P Norge (18,40%), GDF SUEZ E&P Norge (12%) og RWE Dea Norge (2,81%).