Rosneft og Statoil signerer miljøerklæring for russisk Arktis

november 23, 2012, 12:10 CET

Med en erkjennelse av at miljøet i Arktis består av unike økosystemer og trenger særlig varsomhet har Rosneft tatt initiativet til en erklæring om beskyttelse av miljøet i russisk Arktis, som vil signeres av Rosnefts partnere.

Bilde

Konsernsjef og styreleder for Rosneft, Igor Sechin (til høyre) og Statoils konsernsjef Helge Lund. (Foto: Rosneft)

Med målsetting om å kontinuerlig forbedre sin teknologi og sine operasjonelle prosedyrer for leting og utbygging i Arktis, har Rosneft og Statoil stadfestet deres forpliktelse til bærekraftig utvikling, inkludert å minimere konsekvensene av olje- og gassvirksomheten på urbefolkning og på klimaendringer.

Partnerne har som mål å koordinere sin aktivitet for å beholde det biologiske mangfoldet i Arktis. Dette inkluderer å følge prinsippene og anbefalingene fra Konvensjonen om biologisk mangfold og standardene satt av IPIECA, den globale olje- og gassorganisasjonen for miljø og sosiale forhold.

Erklæringen støtter også regelmessig måling av endringer i naturlandskap og hav i Arktis, så vel som internasjonalt samarbeid som en del av Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS).

For å sikre en effektiv gjennomføring av erklæringen vil Rosneft og deres industripartnere vurdere muligheten for etablering av et dedikert koordineringssenter med deltakelse av representanter fra Roskosmos, det russiske departementet for transport og det russiske departementet for sivilforsvar, beredskap og naturkatastrofer (EMERCOM).

Rosneft planlegger å signere bilaterale samarbeidsavtaler med Roskosmos, det russiske departementet for transport og det russiske departementet for sivilforsvar, beredskap og naturkatastrofer (EMERCOM) innenfor rammeverket av erklæringen.

Konsernsjef og styreleder for Rosneft, Igor Sechin sier: 

– Beskyttelse av miljøet er øverst på vår agenda, særlig ved planlegging av aktiviteter i russisk Arktis. Vi har som mål å signere denne erklæringen med alle våre partnere før vi setter i gang med større aktivitet Arktis, for å sikre at alle følger de samme prinsippene. Jeg takker Statoil og Helge Lund personlig for avtalen om å være med på dette initiativet.

– Vi støtter Rosnefts initiativ fullt ut. Målet med erklæringen reflekterer Statoils verdier og vår forpliktelse til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i våre aktiviteter hver eneste dag, legger konsernsjef i Statoil, Helge Lund, til.