Meldepliktig handel 

januar 17, 2013, 13:33 CET

I tillegg er det tildelt bonusaksjer for aksjespareprogrammet for 2010.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 6.233.661 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt bonusaksjer i henhold til deltakelse i aksjespareprogrammet i 2010, til en pris på NOK 142,31 pr. aksje.

Navn

Tildelte aksjer

Ny beholdning

Adams, Robert

752

8 283

Bacher, Lars Christian

1 048

14 763

Bjørn, Benedikte Bettina

101

1 232

Dodson, Timothy

733

16 286

Gjærum, Reidar

774

16 550

Haugland, Arild J.

526

11 937

Hovden, Magne Andre

518

5 273

Iversen, Einar Arne

255

4 207

Lund, Helge

2 380

53 459

Michelsen, Øystein

1 140

20 159

Nafstad, Hilde Merete

406

3 601

Reitan, Torgrim

707

16 835

Sjøblom, Tove Stuhr

327

8 244

Skeie, Svein

761

13 312

Svaan, Morten

325

3 160

Sætre, Eldar

913

22 318

Thomsen, Kåre

745

15 523

Øvrum, Margareth

1 250

27 826

Opplysningene ovenfor er informasjonspliktige etter
verdipapirhandelloven §5-12.