Meldepliktig handel 

februar 18, 2013, 08:35 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 143,27 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.852.661 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12