Meldepliktig handel 

februar 19, 2013, 13:46 CET
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 6.537.037 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12