Meldepliktig handel 

mars 19, 2013, 14:09 CET
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 6.850.732 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12