Høyere produksjon og lavere utslipp fra Statoils oljesandvirksomhet i Canada

april 4, 2013, 13:00 CEST
Bilde

Leismer demonstrasjonsprosjekt i det nordlige Alberta. (Foto: Helge Hansen)

Rapporten viser klar framgang i arbeidet med å nå selskapets ambisiøse mål for ansvarlig oljesandproduksjon i Canada.

Oljesandrapporten oppgir prestasjonsindikatorer for produksjon og energiforbruk, i tillegg til utslipp til luft og bruk av land og vann knyttet til Leismer demonstrasjonsprosjekt og området Kai Kos Dehseh (KKD) i det nordlige Alberta.

Bilde

Ståle Tungesvik, direktør for Statoils virksomhet i Canada.

– I 2012 økte vi produksjonen fra oljesand med mer enn 60 prosent og reduserte CO2-intensiteten med nærmere 24 prosent. Vi reduserte vannforbruket, bedret damp- oljeforholdet og plantet 267.000 trær for å tilbakeføre landområder. Vi er stolte av resultatene vi har oppnådd, og de motiverer til videre arbeid for å nå våre ambisiøse mål, sier Ståle Tungesvik, direktør for Statoils virksomhet i Canada.

Produksjonen på Leismer-anlegget startet i januar 2011 med bruk av dampinjiseringsteknologi (SAGD-teknologi, steam assisted gravity drainage). I 2012 produserte Statoil 16.333 fat per dag i snitt og oppnådde et forhold mellom damp og olje på 2,5 på Leismer, en forbedring fra 2,7 i 2011, og nesten 17 prosent bedre enn forventet da anlegget ble designet.

Statoils ambisjon er å redusere CO2-intensiteten i produksjonsprosessen med 25 prosent innen 2020 og 40 prosent innen 2025.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp per fat var 55,6 kilo i 2012, en nedgang fra 72,7 kilo i 2011.

Statoil tar ansvar for miljø og lokalsamfun der selskapet opererer.

Oljesandrapporten for 2012 er grunnlaget for selskapets videre arbeid med å informere åpent om miljømessig og samfunnsøkonomisk påvirkning og bidrag fra selskapets oljesandvirksomhet.

– Statoil vil fortsette å rapportere åpent om våre resultater og fremdriften i arbeidet med å nå våre mål for ansvarlig utvikling av våre oljesandområder, sier Tungesvik.

– Vi vil fortsatt investere i teknologiutvikling for å redusere påvirkningen på miljøet, øke effektiviteten og utvinningen, og redusere energibruken og vårt økologiske fotavtrykk, sier han.

Oljesandrapporten for 2012 er revidert av en uavhengig tredjepart.