Statoil har inngått intensjonsavtale med McCann Worldgroup og Try/Apt

april 15, 2013, 13:11 CEST

Intensjonsavtalen med McCann Worldgroup omfatter reklame, digitale tjenester, mediekjøp og design. Intensjonsavtalen med Try/Apt omfatter reklame og digitale tjenester.

Bilde

Kathrine Mo, markedsdirektør
i Statoil ASA

– Statoil har høye ambisjoner for virksomheten i og utenfor Norge. Kreativ og effektiv markedskommunikasjon er viktig for å oppnå våre mål også i tiden framover, sier Kathrine Mo, markedsdirektør i Statoil ASA.

– Derfor ønsker vi et samarbeid med flere, og McCann og Try/Apt gir oss en spennende miks. Vi har de senere årene styrket vår profil i Norge og internasjonalt. Ambisjonene øker og vi gleder oss til å ta fatt sammen med våre partnere i ny struktur, sier hun.

Leverandørene og deres underleverandører (partnere/nettverk) skal operere etter like vilkår over hele verden.

– Det har vært en spennende prosess, og mange har vist stor interesse, sier Kathrine Mo.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Kathrine Mo, markedsdirektør brand communication i Statoil ASA,
tlf: +47 975 13 253.