Generalforsamlingen vedtar utbytte på 6,75 kroner per aksje 

mai 14, 2013, 21:41 CEST

Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for 2012 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 6,75 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 14. mai 2013. Forventet utbetalingsdag er 29. mai 2013. Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR(American Depository Receipts) programmet i USA er 5. juni 2013.

Statoils aksjer på Oslo Børs vil bli handlet eksklusive utbytte fra og med 15. mai 2013. Rettigheter under ADR programmet i USA vil bli handlet eksklusive utbytte fra 17. mai 2013.

Elisabeth Berge, departementsråd i Olje- og energidepartementet, ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen for perioden fram til generalforsamlingen i 2014. Johan A. Alstad, avdelingsdirektør i seksjon for eierskap i Olje- og energidepartementet, ble valgt som personlig varamedlem for Elisabeth Berge i den samme perioden.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. Godtgjørelsen til selskapets revisor, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen ble også godkjent.

Styrets forslag til endringer i § 11 i vedtektene for Statoil ASA ble godkjent.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i Statoil ASA i markedet for videreføring av aksjesparingsprogrammet for de ansatte.
Generalforsamlingen ga i tillegg styret fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting.

Det var på forhånd fremmet forslag fra aksjonærer om at Statoil skal trekke seg ut av oljesandvirksomheten i Canada, samt at Statoil ikke skal operere i isfylte farvann i Arktis. Disse forslagene ble ikke vedtatt.

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, vennligst se vedlegg.

For mer informasjon:

Investor relations

Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations,
Tlf: +47 957 83 911

Morten Sven Johannessen, assisterende direktør, investor relations USA,
Tlf: +1 203 570 2524

Presse

Jannik Lindbæk jr., assisterende direktør, media relations,
Tlf: +47 97 75 56 22

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Downloads