Meldepliktig handel 

mai 16, 2013, 09:05 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 130,64 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.846.365 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.