Valg til Statoils styre 

juni 12, 2013, 08:18 CEST

Børge Brende, Bjørn Tore Godal, Maria Johanna Oudeman og Jakob Stausholm er gjenvalgt som aksjonærvalgte styremedlemmer til styret . Catherine Hughes og James J. Mulva ble valgt som nye aksjonærvalgte styremedlemmer. Styremedlemmene Roy Franklin og Lady Barbara Judge har informert valgkomiteen om at de ikke ønsker å stille til gjenvalg.

Catherine Hughes er canadisk/fransk statsborger. Hun har omfattende erfaring fra olje- og gassindustrien. Fra 2009 til 2013 arbeidet hun for Nexen, med kontor i Alberta, Canada, først som direktør (VP) for driftstjenester, teknologi og HR, og fra 2012 som konserndirektør med ansvar for all virksomhet utenfor Canada. Fra 2005 til 2009 var hun direktør (VP) for lete- og produksjonstjenester, deretter direktør (VP) for oljesand i Husky Oil.  Før dette arbeidet Hughes i 20 år for Schlumberger, der hun hadde viktige stillinger i flere land, blant annet Nigeria, Italia, Frankrike, Storbritannia, Canada og USA. Hun har en BSc-grad i elektroteknikk fra Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. Verken Hughes eller hennes nærstående eier aksjer i Statoil.

James J. Mulva er amerikansk statsborger. Han var konsernsjef for det Houston-baserte ConocoPhillips fra 2002 til han gikk av med pensjon i 2012. Fra 2004 til 2012 var han også styreleder. Før dette var han styreleder og konsernsjef for Phillips Petroleum fra 1999 til 2002.  Mulva startet sin karriere i olje- og gassindustrien i Phillips Petroleum Company i 1973 innen finansområdet. Han var konserndirektør for økonomi og finans (CFI) fra 1990 -1993. Fra 1994 til 1999 var han vise-konsernsjef (COO), med ansvar for all virksomhet innen raffinering, sokkel- og landvirksomhet. Han har en Master of Business Administration-grad fra University of Texas. Mulva er nå styremedlem i General Motors og General Electric. Verken Mulva eller hans nærstående eier aksjer i Statoil.

Styrevalget er gjort med virkning fra 1. juli 2013 og frem til neste ordinære valg av styrets aksjonærrepresentanter i 2014.

Alle kandidatene ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

Bedriftsforsamlingen har videre gjenvalgt Lill-Heidi Bakkerud som ansattrepresentant til styret i Statoil ASA. Ingrid Di Valerio og Stig Lægreid er valgt som nye ansattrepresentanter i styret.

Som varamedlemmer for de ansattvalgte i styret er i prioritert rekkefølge valgt: Per Steinar Stamnes, Per Gunnar Stavland, Jorunn Birkeland, Trine Christel Thomassen Holsen og Heikki Lehmoinen Oltedal.

Valget av ansattrepresentanter til styret er gjort med virkning fra 1. juli 2013 og gjelder for en periode på to år.

Kontaktpersoner:

Olaug Svarva, leder av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Statoil ASA.

Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbæk, tlf: +47 977 55 622.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12