Statoil og Stadtwerke Düsseldorf inngår nyskapende gass-til-kraft-avtale

juni 13, 2013, 14:01 CEST

Gasskraftverket vil bli et av de mest effektive anleggene i verden på grunn av varmeproduksjon som vil bli brukt i fjernvarmenettet. Gassforsyningen skal etter planen starte i 2016.

Avtalen er basert på det liberaliserte gass-, kraft- og kvotemarkedet, og tilgjengelige markedsprisindekser som muliggjør deling av risiko og fortjeneste mellom partene. Det representerer en ny type industripartnerskap i det tyske gasskraftmarkedet.

Bilde

Rune Bjørnson, direktør for Naturgass i Statoil.

Konseptet gjør det mulig for Stadtwerke Düsseldorf å drive anlegget på den mest lønnsomme måten, inkludert dampproduksjon for fjernvarmenettet.

– Dette nye partnerskapet med Stadtwerke Düsseldorf er en byggestein i Statoils strategi for å fremme bruken av gass til kraftproduksjon i hele Europa generelt, og i Tyskland spesielt, sier Rune Bjørnson, direktør for Naturgass i Statoil.

– Tyskland er et nøkkelmarked for oss, og vi er godt fornøyd med å ha etablert et langsiktig partnerskap med et så stort selskap som Stadtwerke Düsseldorf. Det viser Statoils vilje til å utvikle og delta i nye kommersielle konsepter i gass-til-kraft-segmentet. For Statoil er det også viktig at denne nyskapende avtalen skaper verdi for selskapet, tilføyer han.

– Uten svært effektive og fleksible gasskraftverk vil ikke den tyske energiovergangen bli vellykket. Avtalen ble gjennomført til tross for svært ugunstige rammevilkår fra myndighetene for gass til kraftproduksjon. Naturgass er det reneste av alle fossile brennstoff, og kan bidra til en reduksjon i CO2-utslipp på mer enn 50 prosent sammenlignet med kull, sier Bjørnson.

I desember 2012 besluttet Stadtwerke Düsseldorf å investere i et nytt CCGT-anlegg i forbindelse med sitt kraftverk i Lausward for produksjon av kraft og fjernvarme.

– Gassleveranser gjennom denne nyskapende avtalen med Statoil, som er en stor produsent av gass til Europa, er nøkkelen til vår samlede energiproduksjon, og gir et klart positivt signal til gass-til-kraft-markedet, sier konsernsjef i Stadtwerke Düsseldorf Dr. Udo Brockmeier.

– Det faktum at et selskap som Statoil deler vår visjon om utviklingen av energimarkedet og betydningen av gass-til-kraft-prosjektene i Tyskland er viktig for vårt videre arbeid. Denne avtalen virkeliggjør vår felles interesse på lang sikt om sikre leveranser og sikker etterspørsel. Den er et godt eksempel på den nyskapning og verdiskapning som følger i kjølvannet av liberaliseringen av gassmarkedet, framhever han.

Kontaktpersoner:

Presse:
Morten Eek, pressetalsperson
Tlf.: +47 416 89 515