Betydelig oljefunn utenfor kysten av Canada 

september 26, 2013, 09:00 CEST
Bilde

Bay du Nord-funnet, som ligger om lag 500 kilometer nordøst for St. John's, Newfoundland og Labrador, Canada, ble offentliggjort i august. Boring av et sidesteg ble fullført denne uken, og bekrefter et funn med stort potensial (high impact-funn*). Det er identifisert ytterligere potensielle ressurser som krever videre avgrensning.

Dette funnet er Statoils tredje i Flemish Pass-bassenget. Mizzen-funnet er anslått til å inneholde i alt 100-200 millioner fat utvinnbar olje. Harpoon-funnet, som ble kunngjort i juni, er fremdeles under evaluering og volumene kan ikke bekreftes ennå.

Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

Bay du Nord-brønnen påtraff lettolje med en tetthet på 34 API og et reservoar av høy kvalitet fra jura alder med høy porøsitet og høye gjennomstrømningsegenskaper.

– Det er spennende at Statoil åpner opp et nytt oljeområde utenfor kysten av Newfoundland. Det fører oss ett skritt nærmere målet om å bli operatør offshore Canada, sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

– Siden vi bare har boret noen få brønner i et stort lisensiert område, som totalt dekker om lag 8.500 kvadratkilometer, krever det mer arbeid. Dette innebærer innhenting av nye seismiske data, i tillegg til ytterligere lete- og avgrensningsboring, før partnerne i lisensen kan vurdere en optimal utbyggingsløsning i dette nye og relativt uutforskede bassenget, tilføyer Dodson.

Bilde

Boreriggen West Aquarius

De vellykkede boreresultatene fra Flemish Pass-bassenget viser at Statoils letestrategi med tidlig inngang i frontier områder («early access») og satsing på letemuligheter med stort potensial («high impact») lønner seg. Som en tidlig aktør i dette området har Statoil fått bekreftet sin forståelse av geologien, og har åpnet et nytt oljeområde utenfor kysten av Canada.  Flemish Pass-bassenget har potensial til å bli et kjerneområde for Statoils produksjon etter 2020.

Alle tre funnene ligger på om lag 1.100 meters vanndyp. Mizzen ble boret med den halvt nedsenkbare riggen Henry Goodrich (2009). Brønnene Bay du Nord og Harpoon ble boret med den halvt nedsenkbare riggen West Aquarius (2013).

Statoil er operatør for Mizzen, Harpoon og Bay du Nord med en eierandel på 65 prosent. Husky Energy har en eierandel på 35 prosent.

(*High impact-funn = > 100 millioner fat oljeekvivalenter [foe] netto til Statoil eller > 250 millioner fat oljeekvivalenter totalt)

Om Statoil:
Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Stavanger, om lag 23.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

For ytterligere informasjon:

Investorrelasjoner:
Hilde Merete Nafstad, direktør,
+47 957 83911 (mobil)

Morten Sven Johannessen, direktør, Investorrelasjoner Statoil USA,
+1 2039786950 / +1 2035702524

Media:
Bård Glad Pedersen, mediekontakt for Statoils internasjonale oppstrømsaktiviteter
+47 918 01 791 (mobil)

Ola Morten Aanestad
Kommunikasjonsdirektør, Statoil Nord-Amerika
+1 7134980585 (mobil)

Caron Hawco
Kommunikasjonsleder, Statoil Canada, Offshore
+1 709-738-8471 (tlf.)
+1 709-749-0601 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Downloads