Statoil tildeler rammeavtaler for PR-arbeid

september 27, 2013, 13:04 CEST
Kontraktstildelingen markerer slutten på en anskaffelsesprosess der mer enn 20 byråer ble invitert til å presentere sine kvalifikasjoner.

Bilde

Reidar Gjærum, kommunikasjons-
direktør i Statoil.

I siste runde presenterte seks ledende byråer sine team, kvalifikasjoner og kompetanse innen konsernkommunikasjon, samfunnskontakt, mediarelasjoner, finansiell kommunikasjon, beredskaps- og krisekommunikasjon.

- Vi er fornøyd med den store interessen. Blant de ledende anbudsdeltakerne har vi har valgt ut to som utfyller hverandre og er tilpasset våre framtidige behov, sier Reidar Gjærum, kommunikasjonsdirektør i Statoil.

- Statoil har en rekke interessenter, og vår sterke satsing på åpenhet, dialog og sosialt ansvar gir stadig nye kommunikasjonsbehov. Tilgangen til ekstern ekspertise vil styrke arbeidet vårt og fremme kontinuerlig forbedring av kommunikasjonen vår for å bidra til Statoils vekststrategi, sier Gjærum.

De to rammeavtalene gjelder for tre år, med opsjoner på to pluss to år, og omfatter vilkår og betingelser for tjenestene byråene tilbyr.