Anbefaler ny Snorre-plattform

oktober 28, 2013, 07:55 CET

Sammen med Petoro og de andre partnerne i lisensen har Statoil jobbet hardt for å få finne en god løsning for å forlenge levetiden til 2040.

Det har vært gjennomført en grundig evaluering av Snorre 2040-prosjektet hvor to utviklingskonsept er vurdert nærmere. En undervanns-utbygging med fortsatt bruk av Snorre A- og B-plattformene, eller en utbygging med ny plattform knyttet til A og B.

- Plattform-løsningen er det beste alternativet for å øke utvinningen mest mulig og skape størst mulig verdi, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel.

- Snorre 2040 er et viktig prosjekt for økt utvinning (IOR) og vår ambisjon om å oppnå en gjennomsnittlig utvinningsgrad for olje på 60 prosent fra våre felt på norsk sokkel.

Statoil er verdensledende innen IOR med en gjennomsnittlig utvinningsgrad for olje på 50 prosent fra norsk sokkel.

Reserveanslaget på Snorre-feltet er i dag 1,55 milliarder fat olje. Opprinnelig anslag ved innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD) i 1989 var om lag 760 millioner fat olje.

Ved hjelp av en rekke tiltak for økt utvinning (IOR) og bruk av ny teknologi har utvinnbare reserver mer enn fordoblet seg.

Et viktig bidrag til økningen i utvinnbare reserver kom med beslutningen om å installere en plattform nummer to, Snorre B, på den nordlige delen av feltet og å starte med reinjeksjon av produsert gass fra midt på nittitallet.

Estimert utvinningsgrad da PUD ble levert var 25 prosent. I dag er forventet utvinningsgrad 47 prosent, men Snorre har en ambisjon gjennom ytterligere IOR-tiltak å kunne øke utvinningsgraden til 55 prosent.

Øystein Michelsen understreker at en vil trenge mer tid for å modne fram utbyggingsløsningen og robustgjøre beslutningsgrunnlaget.

- Snorre 2040 er et stort prosjekt med store investeringer, men det vil også gi stor verdi. Det er viktig å gjøre et grundig forarbeid slik at løsningen blir best mulig. Vi opplever også en markert kostnadsøkning i vår industri og vi må sikre at verdiskapningen blir best mulig, sier Michelsen.

- Endringen i petroleumsbeskatningen som ble vedtatt i vår rammer også prosjektet Snorre 2040 med svekkelse i økonomien som gjør at vi må bruke mer tid for å modne fram prosjektet, sier konserndirektøren.

Endelig beslutning om utbyggingskonsept planlegges i første kvartal 2015.

En ny bore- og prosesserings-plattform vil også tilrettelegge for å koble opp nye funn i området. Dette er ressurser som ellers ville kunne endt opp som ikke-økonomisk utvinnbare.

Partnere i Snorre-lisensene er Statoil (33,27556 prosent), Petoro (30,0), ExxonMobil E&P Norway (17,44596), Idemitsu Petroleum Norge (9,6), RWE Dea Norge (8,57108) og Core Energy (1,1074).

Downloads