Statoil tildelt letelisens utenfor kysten av New Zealand

desember 5, 2013, 08:16 CET
Bilde

Erling Vågnes, Statoils letedirektør for den østlige halvkule. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Lisensen dekker om lag 10.000 kvadratkilometer og ligger ca. 100 kilometer fra land vest for Nordøya på New Zealand. Vanndypet i området er 1.000 til 2.000 meter.

- Vi er veldig fornøyd med tildelingen, som støtter opp under den spissede letestrategien som Statoil har fulgt de siste tre årene. Sikre og trygge operasjoner er vår høyeste prioritet når vi nå skal gå videre og undersøke potensialet i denne lisensen, sier Erling Vågnes, Statoils letedirektør for den østlige halvkule.

Arbeidsprogrammet tar sikte på en stegvis vurdering av lisensens prospektivitet i løpet av lisensperioden på 15 år. Statoil er forpliktet til å innhente ny 2D-seismikk og gjennomføre havbunnsundersøkelser i løpet av de tre første årene. Statoil vil beslutte videre framdrift etter analyse og tolking av disse resultatene.   

- Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er alltid Statoils høyeste prioritet. Vi vil bygge på vår brede globale erfaring fra innhenting av seismikk også ved operasjonene utenfor kysten av New Zealand, sier Vågnes.

Statoil skal nå starte en omfattende dialogprosess med myndighetene i New Zealand samt et bredt spekter av interessenter og lokalsamfunn for å imøtekomme lokale hensyn.

- Statoil er opptatt av god dialog med lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Myndighetene i New Zealand har understreket at blokktildelingen for 2013 er et viktig steg for å realisere landets olje- og gasspotensiale. Vi er glade for at vårt bud ble godtatt og ser fram mot å delta i neste fase av New Zealands olje- og gassutvikling, sier Vågnes.

Bilde

Downloads