Seismikksamarbeid i Barentshavet Sørøst

desember 10, 2013, 10:28 CET
Bilde

Innhenting av seismikk med seismikkfartøyet Ramford Vanguard. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

På oppfordring fra Olje- og energidepartementet (OED) har bransjen gjennom Norsk olje og gass tatt initiativ til en felles innhenting av seismiske 3D-data fra blokkene i Barentshavet Sørøst som vil bli utlyst i 23. konsesjonsrunde for norsk sokkel i 2014. Dette er det første nye området på norsk sokkel som åpnes siden 1994. 30 selskaper meldte sin interesse for å delta i et slikt samarbeid.

I går inngikk 17 av disse selskapene en avtale om å etablere et felles prosjekt for planlegging og gjennomføring av undersøkelsene. Statoil har som største operatør på norsk sokkel tatt på seg operatørrollen.

Bilde

Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

- En samordnet seismikkinnhenting har flere fordeler. Det vil sikre svært god datakvalitet, da en i mye større grad enn ellers vil kunne benytte seg av selskapenes samlede faglige kompetanse innenfor geologisk forståelse og seismisk innsamling og prosessering. Initiativet gir grunnlag for færre og godt planlagte operasjoner og vil derfor redusere innsamlingskostnadene og mulige ulemper for fiskerinæringen, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

- Interessen for Barentshavet har økt betydelig de siste årene, etter blant annet funnene i Johan Castberg-området. 3D-data av høy kvalitet vil være viktig for industrien for å øke forståelsen av områdets potensial, sier Haatvedt.

Når myndighetene sender ut forslag for blokker til 23. konsesjonsrunde på offentlig høring, vil andre oljeselskaper få en ny anledning til å slutte seg til prosjektet. Det er ventet at flere selskaper vil benytte seg av dette tilbudet.

Prosjektet setter umiddelbart i gang en anbudsprosess for innhenting av seismikk. Det tas sikte på at de seismiske undersøkelsene vil starte i april 2014 og avsluttes samme høst.

Selskapene som er med fra starten er: BP, Chevron, ConocoPhillips, Det norske oljeselskap, Eni, GDF Suez, Idemitsu, Lukoil, Lundin, Norske Shell, PGNiG, Repsol, Spike, Statoil, Suncor, VNG og Wintershall.