Vellykket produksjonstest av Zafarani-reservoaret i Tanzania

mars 3, 2014, 08:48 CET

Datainnsamlingen er viktig for å redusere tekniske usikkerheter ved en mulig framtidig offshore- og LNG-utbygging i Tanzania.

To separate intervaller ble testet under operasjonen. Brønnen strømmet på det meste 66 millioner kubikkfot (scf) med gass per dag og var begrenset av testutstyr.

God reservoarkvalitet og –kommunikasjon ble bekreftet i begge testintervallene. Framtidige produksjonsrater forventes å være høyere enn det som ble oppnådd med testutstyret.

Bilde

Øystein Michelsen, Statoils landsjef i Tanzania. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Operasjonen ble gjennomført i Zafarani-2-brønnen på 2400 meters havdyp, om lag 80 kilometer utenfor den sørlige kysten av Tanzania.

– Det pågående avgrensningsprogrammet er avgjørende for å klargjøre grunnlaget for å kunne utvikle  offshore gassressursene og første fase av et LNG-anlegg i Tanzania, sier Øystein Michelsen, Statoils landsjef i Tanzania.

– Vi samarbeider nå med vår partner ExxonMobil, blokkene 1, 3 og 4 og myndighetene i Tanzania med å modne fram planene for et framtidig felles LNG-anlegg, sier han.

Zafarani-2 vil bli etterfulgt av avgrensningsbrønnen Zafarani-3, som vil være den siste operasjonen i det planlagte avgrensningsprogrammet for Zafarani-reservoaret, hovedfunnet i en framtidig feltutvikling i blokk 2 i Tanzania.

Testprogrammet på Zafarani-2 etterfølger det femte gassfunneet i blokk 2, Mronge 1, som ble offentliggjort i desember 2013, noe som økte de samlede påviste tilstedeværende volumene i Blokk 2 til 17-20 billioner kubikkfot (Tcf).

Tidligere er det gjort tre store gassfunn i den første borefasen med brønnene Tangawizi-1, Zafarani-1 og Lavani-1. I tillegg ble det gjort et gassfunn i et separat, dypereliggende reservoar i Lavani-2.

Statoil opererer Blokk 2-lisensen på vegne av Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) med en eierandel på 65 prosent. ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited eier den resterende andelen på 35 prosent. 

Statoil har vært i Tanzania siden 2007, da selskapet ble tildelt operatøransvaret for Blokk 2.

(* 1TCF=180 millioner fat oljeekvivalenter)

Map

Downloads