Meldepliktig handel  

mars 31, 2014, 08:20 CEST

Antall kjøpte aksjer og ny totalbeholdning framgår av tabellen nedenfor.

Navn

Kjøp*

Ny beholdning*

William Maloney

10.400,073572

42.360,605921

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12