Meldepliktig handel  

mai 20, 2014, 15:03 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.345.645 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12