Anbefaling fra Statoils valgkomite 

juni 3, 2014, 09:24 CEST

Videre anbefaler valgkomiteen gjenvalg av Svein Rennemo (styreleder), Grace Reksten Skaugen (nestleder), Bjørn Tore Godal, Maria Johanna Oudeman, Jakob Stausholm, Catherine Hughes og James Mulva som styremedlemmer.

Bilde

Øystein Løseth
(Foto: Vattenfall)

Øystein Løseth er norsk statsborger. Øystein Løseth har betydelig ledererfaring fra energisektoren, med særlig kompetanse og erfaring fra det europeiske energimarkedet. Siden 2010 har Løseth vært tilsatt som konsernsjef, og før det som konserndirektør fra 2009, i Vattenfall AB, et av Europas største energiselskaper. 

I perioden 2003 - 2009 arbeidet Løseth i det nederlandske energiselskapet NUON, først som direktør, og deretter som konserndirektør og konsernsjef, fra henholdsvis 2005 og 2008. Før dette var Løseth konserndirektør i Statkraft fra 2002 – 2003. 

For øvrig har han også annen omfattende ledererfaring fra Statkraft og Statoil, blant annet innen strategi og forretningsutvikling. Han har utdanning som Sivilingeniør fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet og som bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI i Bergen.

Valget av medlemmer til Statoils styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling tirsdag 10. juni 2014. For styremedlemmene som stiller til gjenvalg foreslås det at valget får virkning fra 1. juli 2014, og fram til neste ordinære valg av aksjonærrepresentanter til styret i 2015. 

For Øystein Løseth foreslås det at valget får virkning fra 1. oktober 2014, da han først fra dette tidspunkt fratrer sin stilling som konsernsjef i Vattenfall. Også for Øystein Løseth foreslås det at valget får virkning fram til neste ordinære valg av aksjonærrepresentanter til styret i 2015.

For mer informasjon:

Presse
Jannik Lindbæk jr., direktør, media relations,
Tlf: +47 97 75 56 22

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12