Statoil tildelt en lisens utenfor kysten av Colombia

juli 23, 2014, 19:47 CEST

Statoil vil få en eierandel på 33,33 prosent i lisensen. Repsol skal være operatør for lisensen med en andel på 33,34 prosent. ExxonMobil Exploration Colombia vil ha 33,33 prosent i lisensen.

Bilde

Nick Maden, direktør for Statoils letevirksomhet på den vestlige halvkule.

Tildelingen er betinget av endelig godkjenning fra National Hydrocarbons Agency of Colombia (ANH).

– Dypvannsområdene utenfor kysten av Colombia er praktisk talt uutforsket. Tildelingen av nytt areal i dette området er i tråd med vår letestrategi om tidlig tilgang i stor skala, sier Nick Maden, direktør for Statoils letevirksomhet på den vestlige halvkule.

Tildelingen representerer Statoils første virksomhet i Colombia og omfatter en tidlig letefase. De første forpliktelsene innebærer innsamling av 2D og 3D seismiske data, slik at Statoil kan vurdere potensialet i bassenget nærmere. Selskapet er ikke forpliktet til å bore noen brønner i den første letefasen.

Bilde

Downloads