Resultat for andre kvartal 2014 

juli 25, 2014, 08:04 CEST

Bilde

Plattformdekket på Valemon fraktes fra Geoje Island i Sør Korea til Nordsjøen (Foto: Ben Weller AP/Statoil)Bilde

Konsernsjef Helge Lund

- Statoil leverte solid drift i kvartalet, med fortsatt høy produksjonsregularitet på norsk sokkel og prosjektgjennomføring i henhold til plan. Vi har utsatt gassproduksjon for å skape økt verdi, men er i rute for å levere på våre produksjonsprognoser for 2014. Kvartalsresultatet ble påvirket av salg av eiendeler, sesongeffekter, og lavere gasspriser.

Resultatet for første halvår var på om lag samme nivå som i tilsvarende periode i fjor, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Statoils resultat for andre kvartal var 12,0 milliarder kroner, en økning fra 4,3 milliarder kroner i samme periode i 2013. Resultat per aksje var 3,75 kroner, en økning fra 1,38 kroner.

Justert driftsresultat var 32,3 milliarder kroner, en nedgang på 15 % sammenlignet med andre kvartal i fjor. Nettojusteringen på 0,3 milliarder kroner er hovedsakelig knyttet til gevinster og nedskrivninger. Selskapet bokførte en gevinst i andre kvartal på 3,6 milliarder kroner fra nedsalg i Shah Deniz og South Caucasus-rørledningen. Gevinsten ble motvirket av nedskrivninger på 4,3 milliarder kroner i den landbaserte virksomheten i USA, hovedsakelig knyttet til vedvarende lokale prisforskjeller. Justert driftsresultat etter skatt var 9,9 milliarder kroner, sammenlignet med 11,3 milliarder kroner i samme periode i fjor.

- Kontantstrøm fra drift før skatt er 118 milliarder kroner hittil i år, og vi har en solid finansiell posisjon. Vi vil utbetale et utbytte på 1,80 kroner per aksje for kvartalet, i tråd med vår prioritering av utbytte til våre aksjonærer, sier Lund.
 
Netto gjeldsgrad ved utgangen av kvartalet var 16 %. Organiske investeringer hittil i år er på 10 milliarder USD, og prognosen på 20 milliarder USD per år i 2014-2016 ligger fast.

Statoils justerte driftsresultat fra oppstrømsvirksomhet i Norge gikk ned fra 31,5 milliarder kroner til 24,1 milliarder kroner. Inntjeningen fra oppstrøms-virksomhet utenfor Norge økte til 6,3 milliarder kroner fra 5,9 milliarder kroner, mens inntjening fra midtstrømsaktiviteten økte til 2,4 milliarder kroner fra 0,8 milliarder kroner.

I løpet av andre kvartal gjorde Statoil Piri-funnet i Tanzania. Samlet tilstedeværende gass i blokk 2 økte til omkring 20 billioner kubikkfot (tcf), og styrker dermed grunnlaget for en framtidig utbygging av infrastruktur i stor skala. Leteutgiftene var 2,7 milliarder kroner, en nedgang på 1,4 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. De reduserte leteutgiftene skyldtes hovedsakelig økt balanseføring som følge av høyere funnrate.

- Vi fortsetter arbeidet med å redusere kostnader og forbedre kapitaleffektiviteten. I kvartalet kunngjorde vi et potensial for å redusere bemanningen med mellom 1100 og 1400 stillinger. Staber og fellestjenester er allerede redusert med omkring 1000 stillinger. Vi har også opprettet seks prosjekter med fokus på teknisk effektivitet som vil få stor innvirkning på tvers i selskapet, og første bølge av prosjekter gjennomføres nå. Vi er i rute, og vil gi en oppdatert status i forbindelse med rapporteringen av årsresultatene, sier Lund.

Statoil produserte 1,799 millioner foe per dag i andre kvartal, en nedgang på 9 % sammenlignet med andre kvartal i 2013. Oppstart og opptrapping av produksjonen fra felt som Skarv på norsk sokkel, Marcellus og Eagle Ford i USA og PSVM og CLOV utenfor kysten av Angola bidro positivt. Dette ble motvirket av nedsalg og redeterminering, forventet naturlig nedgang, sesongeffekter og optimalisering av gassproduksjonen.

Statoil fortsatte sin sterke fremgang innen prosjektutvikling og – gjennomføring, blant annet gjennom tildeling av en intensjonsavtale for to stålunderstell til Johan Sverdrup-feltet. Dette representerer et nytt steg framover i planleggingen av første fase av denne viktige utbyggingen på norsk sokkel.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) gikk ned fra 0,9 i andre kvartal 2013, til 0,7 i andre kvartal 2014.

VIKTIGE HENDELSER SIDEN FØRSTE KVARTAL 2014

Dypvannsfeltet CLOV utenfor kysten av Angola kom i produksjon i henhold til opprinnelig prosjektplan.

Johan Sverdrup-utbyggingen: nye steg tatt ved tildeling av intensjonsavtaler for to stålunderstell.

Utenfor kysten av Tanzania gjorde Statoil et funn med stort potensial i Piri-brønnen, verdens største gassfunn hittil i år.

Statoil og PTTEP fullførte avtalen om omfordeling av eiendeler i kanadisk oljesand.

Nedsalgene i Shah Deniz-feltet og South Caucasus-rørledning ble fullført.

Statoil åpnet sitt nye forskningssenter for økt oljeutvinning på Rotvoll i Trondheim.

Porteføljejusteringer i blokk 15/06, 38 og 39 utenfor kysten av Angola.

Statoil og Statkraft tok investeringsbeslutning for havvindsparken Dudgeon i Storbritannia.


KONTAKTPERSONER
Investor relations
Morten Sven Johannessen, direktør IR+47 909 34 148 (mobil)
Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør+47 977 55 622 (mobil)

Downloads